Tags : Evropska unija

Podrška za preduzeća sa izvoznim potencijalom

Evropska unija (EU) će malim i srednjim preduzećima (MSP) u Crnoj Gori, koja se već bave izvozom ili posjeduju izvozni potencijal, pomoći da bolje razumiju koristi od izvoza i imaju bolji pristup tržištima, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. “Kroz paket podrške MSP u Crnoj Gori, koja se već bave izvozom ili posjeduju izvozni potencijal, EU […]Detaljnije