Tags : dr Milena Vujošević

Veća podrška društva uticala bi na povećanje broja majki koje

Većina majki upoznata je sa prednostima dojenja. Istraživanja rađena u posljednje dvije godine pokazuju da više od 70 posto crnogorskih majki želi da doji. Ipak, svega 20 posto u Crnoj Gori, a 40 u svijetu, uspjeva da isključivo na ovaj način hranu svoje dijete do navršenog šestog mjeseca života. To pokazuje da dojenje, iako je […]Detaljnije