Tags : Centar za građansko obrazovanje

CGO: Loš odnos prema zdravstvu i pandemiji odlazeće i nove

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, analizirajući izborne programe, utvrdio da i pored toga što su parlamentarni izbori održani tokom pandemije zdravstvo nije bilo u fokusu izbornih aktera, kazala je aasistentkinja na projektima CGO Biljana Popović. “Od 11 izbornih listi, 10 je na određen način adresiralo zdravstvo. Generalni utisak je da su izostale dublje analize, […]Detaljnije