Radovi Rajne Krulj u barskoj galeriji: Neobični pjesnički karavan na slikarskim platnima

 Radovi Rajne Krulj u barskoj galeriji: Neobični pjesnički karavan na slikarskim platnima

Izložba radova akademske slikarke Rajne Krulj iz Zrenjanina, naslovljena „Vidici“, biće otvorena u Umjetničkoj galeriji „Velimir A. Leković“, večeras u 19 sati.

„Pojavljujući se poezija ostavlja božansku sliku u snovima da se ne može sumnjati u njeno
postojanje. Ona je Duh čuvar. Ona je “prostor brzine uma koji sam sebe odmotava”, kako na jednom mestulijepo navodi Mika Antić, koja lebdeći u mjestu pristiže iz dubine vremena i nestaje u njemu“, piše u katalogu koji prati izložbu.

Mika Antić samo je jedan od trideset gost-portreta Rajne Krulj, koji će biti izloženi Umjetničkoj galeriji “Velimir A. Leković” u Baru.

„Među njenim gostima su buntovna, u dоmоvini i svijetu proslavljena Ana Ahmatova, koja svojim pоemama prоgоvara prоtiv surоvоsti staljinističkоg režima, plemenita i ponosna Desanka Maksimović, koja stihom poziva ljude drugačijih uverenja i načela da poštuju slobodu, odanost, hrabrost – posebno dobrotu, zaokupljena temom ženske seksualnosti i emocija Marina Cvetajevna, dio ovog neobičnog pjesničkog karavana je i buntovnik sa dušom nenadmašne ljepote Sergej Jesenjin, sentimentalni anarhist Miloš Crnjanski, knez usamljeništva Tin Ujević, rodoljubivi i odan stihu Branko Miljković, kao i mnogi drugi. U predstavljenom djelu, dodiru poetskog i likovnog senzibiliteta Rajne Krulj, u galeriji “V. A.
Leković”, pulsira duša svijeta“, navodi se u katalogu.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još