COMPLICITIES: Završetak međunarodnog projekta na ljeto

 COMPLICITIES: Završetak međunarodnog projekta na ljeto

Projektni menadžment i predstavnici sektorskih grupa međunarodnog kulturnog projekta COMPLICITIES, u kojem je vodeći partner JP Kulturni centar Bar, održali su prvi ovogodišnji sastanak na kojem je predstavljena agenda aktivnosti do formalnog završetka COMPLICITIES.

„Uz pridržavanje svih antiCOVID mjera-nošenje maski i fizičku distancu, na sastanku je dogovoreno da svih pet sektorskih grupa intenziviraju aktivnosti kako bi u maju predstavili rezultate rada članova grupa i polaznika radionica koje su održavane u svakom od sektora-muzika, dizajn, teatar, street art i film“, saopštili su autori projekta.

Foto: Kulturni centar Bar

COMPLICITIES Predrag Janković upoznao je učesnike sastanka sa trenutnim stanjem projekta na prekograničnom nivou. On je ukazao da je zbog nemogućnosti prvobitno planirane interakcije učesnika iz Crne Gore, Albanije i Italije, za što je razlog COVID 19, projekat produžen do juna 2021.

„Ovommprilikom, dogovoreno je da u posljednja dva mjeseca projekta bude pokrenuta i marketing kampanja koja će široj javnosti predstaviti koncept i rezultate COMPLICITIES“, navodi se u saopštenju.

COMPLICITIES (skraćenica od “COntemporary art Modeling Peripheries for LIvable CITIES”) je međunarodni projekat kulturne saradnje koji se finansira iz fondova EU u sklopu INTERREG IPA CBC Itallija-Crna Gora –Albanija 2014/2020 programa.

Projekat za cilj ima da kroz učešće i akcije savremenih umjetnika različitih žanrova učini gradske periferije prijemčivijim i atraktivnijim mjestima za život, započet je 2018. i biće završen u junu ove godine.

Vodeći partner je JP Kulturni centar Bar iz Crne Gore, a partneri su Opština Leće iz Italije i CDP iz albanskog Skadra.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još