ŽPCG za eventualne izgubljene sudske sporove izdvojio 267 hiljada eura

 ŽPCG za eventualne izgubljene sudske sporove izdvojio 267 hiljada eura

Foto: Ilustracija

Željeznički prevoz Crne Gore (ŽPCG) rezervisao je u ovoj godini 267 hiljada eura za potrebu sudskih sporova, za koje ne računaju da mogu da se završe u korist te kompanije.

Dan prenosi da se to može vidjeti u finansijskoj dokumentaciji za prošlu godinu, koju je ta državna firma dostavila Poreskoj upravi.

“Ostala dugoročna rezervisanja u iznosu od 267 hiljada eura, iskazana su po osnovu sudskih sporova koji se vode protiv društva. Rezervisanje je izvršeno u skladu sa MRS 37 Rezervisanja, nepredviđene obaveze i nepredviđena imovina, na osnovu procjene pravne službe preduzeća”, piše, između ostalog, u finansijskoj dokumentaciji.

Radi se o 12 sudskih predmeta. Pravna služba ŽPCG, između ostalog, pretpostavlja da kompanija može da izgubi spor, u kojem je tužilac Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG), vrijedan 134 hiljade eura.

Drugi spor po visini vrijednosti je po tužbi Zorice Šoć, vrijedan oko 50 hiljada eura. Evidentiran je i spor sa Predragom Popovićem od 18 hiljada eura.

Predrag Janičić potražuje preko suda 15 hiljada eura, a Tatjana Pivarski i Svetlana Vojinović po 12 hiljada eura. Ostale tužbe su ispod deset hiljada eura.

Spor po tužbi Zorice Šoć se odnosi na poništaj odluke i naknadu štete. Popović je takođe tražio poništaj odluke i naknadu štete. Radi se o predmetu u kojem je prvostepenom presudom djelimično usvojen tužbeni zahtjev od 18,29 hiljada eura, kamata 106,69 eura i troškovi postupka 1,21 hiljada eura.

Sladojka Vukašinović tužila je ŽPCG i ŽICG za materijalnu štetu, zbog pada iz voza u pokretu 12. maja 2003. godine.

“Na presudu Višeg suda od 16. februara 2018. godine, izjavljena je revizija 13. aprila 2018. godine. Navedenom presudom ukinuta je presuda Osnovnog suda i izrečena solidarna obaveza ŽPCG i ŽICG na iznos 46,38 hiljada eura, mjesečna renta 405,05 eura, počev od 1. marta 2016. godine i troškovi postupka 9,72 hiljade”, piše u obrazloženju.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još