Znanje se umnožava dijeljenjem

 Znanje se umnožava dijeljenjem

Pozitivan i pohvalan primjer  solidarnosti  i posvećenosti pravim vrijednostima pokazuju  dvije učenice  OŠ “Blažo Jokov Orlandić”: Anja Šljivić i Elena Dacić koje su osnovale vršnjačku grupu za učenje i pomažu slabijim učenicima da lakše i bolje savladaju nastavno gradivo.

Brze i nepredvidive promjene u nastavnom procesu u vrijeme kada  je učionicu zamjenila nova “ kućna” radna sredina  i online nastava koja mnogima otežava učenje,   podstakle su  odlične učenice devetog razreda  ove škole da pomognu svojim vršnjacima.

 Anja i Elena uče sa drugarima kako bi lakše savladali nastavno gradivo preko Teams aplikacije, a mogućnost  “ćaskanja”  adolestentsko zezanje je ustupilo  učenju na daljinu kroz pojašnjavanje nejasnoća u riješavanju zadataka iz zahtjevnijih  predmeta.

-Mnogim mojim drugarima online učenje je teže, od klasičnog rada sa nastavnicima u učionici,  a gradivo nije lako. U drugoj polovini oktobra počinju testovi i provjere znanja, a tada  kod nekih i strahovi da neće dobiti dobre ocjene    jer nisu razumjeli   lekcije. To me podstaklo da krajem oktobra oformim  viber grupu sa učenicima  iz mog odjeljenja.  Ideju sam prvo podijlila sa mojom drugaricom, takođe, odličnom učenicom Elenom Dacić. Elena je pristala da pomažemo učenicima koji teže savladavaju gradivo.   U  grupi za vršnjačko učenje razmjenjujemo znanje, međusobno se pomažemo, objašnjavamo drugarima lekcije, zadatke  koje nisu razumjeli, zajedno se preslišavamo i radimo domaće zadatke, zajedno vježbamo,  kaže Anja Šljivić ističući da je ovaj način učenja i mogućnost da svi u grupi uče jedni od drugih.

-Najčešće imamo  časove iz matematike, hemije, engleskog, italijanskog…Zajedničko učenje je lakše, ne svodi se na bubanje, atmosfera je opuštena  i oni kojima nešto nije jasno češće  postavljaju pitanja nama, to jeste svojim vršnjacima, nego nastavnicima, kaže Anja ističući da Elena i ona imaju jaku volju da pomažu, i motivišu vršnjake da uče.

Timski rad  omogućava da se razvijaju vještine rješavanja problema, vještine rezonovanja, a znanje  vodi novim ostvarenjima,  napretku…

Anja i Elena ponosne su što se uočava napredak  u rezultatima, boljim ocjenama,  kod nekih njihovih školskih drugara.

Takođe, znači im što  uprava škole “Blažo Jokov Orlandić”  ovaj vid učenja karakteriše “dobrim i korisnim”, a poseban podsticaj  daje   pedagog Tanja Vujović  koja se trudi  da  o vršnjačkoj  podršci bude upoznat što veći broj učenika, i da grupe budu što brojnije.

Cilj vršnjačkog učenja, zaključuje Anja,  jeste da znanje  umnožavaju dijeljenjem.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja