„Želim da pomognem parovima da se ostvare u najljepšoj životnoj ulozi – ulozi roditelja“

 „Želim da pomognem parovima da se ostvare u najljepšoj životnoj ulozi – ulozi roditelja“

Sve veći broj parova na globalnom nivou, pa tako i u našoj zemlji, vodi bitku sa problemom začeća i sterilitetom. Sa ciljem unaprijeđenja svijesti o značaju zdravog načina života za rješavanje problema steriliteta i očuvanje reproduktivnog zdravlja, naša sugrađanka Marija Mićunović 2018.godine osniva NVO “Društvo za humanu reprodukciju”, koje okuplja sve crnogorske ustanove – državne i private koje se bave IVF-om. Za Portal Bar Marija Mićunović govori o društvu, uzrocima steriliteta i razlozima zbog kojih je odlučila da se posveti rješavanju ove problematike.

“Svjedoci smo da sve veći broj parova vodi bitku sa problemom začeća i sterilitetom. Naime, procenat neplodnih bračnih zajednica iznosi 15 odsto i u stalnom je porastu. Želim da im  pomognem u borbi da se ostvare u najljepšoj životnoj ulozi – ulozi roditelja. Obzirom na to da na fakultetu nismo imali previše dodira sa ovom oblašću, to je bio dodatni motiv za moje interesovanje, da što više saznam o samoj problematici steriliteta, steknem iskustvo na polju embriologije i usavršim se za obavljanje različitih procedura u IVF-u”, kaže Mićunović, koja je trenutno na master studijama reproduktivne biologije na Prirodno – matematičkom fakultetu u Novom Sadu i radi na temi  “Efekat nikotina na karakteristike spermograma i funkcionalne parametre spermatozoida”.

Foto: Privatna arhiva

Sterilitet, ističe naša sagovornica, sve više uzima maha.

“Da li su problemi nezdrave životne navike, sredina u kojoj živimo, neodgovornost prema sopstvenom zdravlju ili pak stres kao okidač, medicina još uvijek nema konkretne odgovore. Što se tiče muške neplodnosti – sve više mladih momaka, nažalost, rano počinje sa korišćenjem steroidnih hormona, koji dovode do disbalansa prirodnih hormona u organizmu i samim tim i do poremećene spermatogeneze. Takođe, kao faktor koji utiče na neplodnost jeste i nikotin. Žene se sve kasnije odlučuju na rađanje i odlažu potomstvo, a u rješavanju problema steriliteta jedna od ključnih faktora su godine pacijentkinje – što je mlađa žena, veće su šanse za uspješnu vantjelesnu oplodnju”, kaže Mićunović.

Najčešći uzroci steriliteta su, kako objašnjava, neprohodnost jajovoda, disbalans hormona i loša ovarijalna rezerva.

“Prije svega, na vrijeme treba krenuti sa preventivnim godišnjim pregledima, zatim regulisati body mass index i promijeniti životne navike (više fizičke aktivnosti, zdrava ishrana…) Savremena tehnologija stvara novi koncept dijagnostike steriliteta/infertiliteta – one stop fertility clinic koji podrazumijeva da se u jednom dolasku uradi neophodna dijagnostika, postavi dijagnoza i započne liječenje i na taj način pacijentima skraćuje vrijeme pretrage i ubrzava proceduru samog liječenja”, navodi Mićunović. 

Društvo za humanu reprodukciju je osnovano 2018. godine sa ciljem da unaprijedi  javnu svijest o značaju zdravog načina života i očuvanja reproduktivnog zdravlja.

“Glavne djelatnosti Udruženja su edukativne prirode, saradnja sa međunarodnim i domaćim organizacijama i partnerima koji se bave humanom reprodukcijom, kao i realizacija projekata. NVO okuplja ginekologe, embriologe, urologe i sve stručnjake iz oblasti reproduktivne medicine, sa fokusom na vantjelesnu oplodnju i stoji na raspolaganju svima koji žele da daju svoju doprinos nauci i naučnim istraživanjima u oblasti asistirane reprodukcije”, navodi naša sagovornica.

Marija Mićunović završila je Osnovnu školu “Anto Đedović”, kao đak generacije i Gimnaziju “Niko Rolović”, kao dobitnica diplome “Luča”. Nakon završene VGimnazije upisuje studije Biologije na Prirodno-matematičkomfakultetu UCG. Po diplomiranju počinje da radim na Klinici “Life”, koja se bavi vantjelesnom oplodnjom.

“Tu sam stekla dragocjeno znanje i vještine za moj budući poziv embriologa. Tokom rada pohađala sam brojne seminare, od kojih bih izdvojila Eshre kongres u Beču, MSRM kongres u Opatiji, Vitrolife i Kitazato radionice, kao i obuku za zamrzavanje embriona i oocita na klinici „Prague Fertility Center“ u Pragu”, precizira Mićunović, i dodaje da nakon magistrature želi da se posveti proučavanju uzroka muškog steriliteta, kao i prevenciji istog.

Sa radionice u Beču, Foto: Privatna arhiva

Takođe, pored zdravstvenog doprinosa, htjela bih da se bavim naučnim radom iz oblasti humane reprodukcije i embriologije (naučna istraživanja i realizacija projekata)”, zaključila je Marija Mićunović.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja