Zašto se ugrađuje video nadzor u Baru?

 Zašto se ugrađuje video nadzor u Baru?

Prema planiranoj dinamici, prva  faza ugradnje  kamera za video – nadzor  u Baru biće završena do kraja kalendarske godine. Prva  faza  predviđa postavljanje kamera na  21 poziciju  i video – nadzor  će uglavnom biti lociran na saobraćajnicama u  rubnom području gradskog jezgra,  i u samom gradu. Ovo je za Portal Bar saopštio sekretar  sekretarijat za razvoj opštine Igor Gojnić.

Gojnić: Procedura  je strogo utvrđena Zakonom o zaštiti podataka i ličnosti

Prema  riječima Gojnića,  na teritoriji opštine Bar je planiran  video nadzora na 36 pozicija, a kompletan projekat će biti realizovan kroz dvije  faze. Druga faza bi predviđala pokrivanje rubnih dijelova barske opštine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore ovaj projekat realizuje u Podgorici, Baru i Budvi.

Na pitanje – Kako su definisane pravne procedure prikupljanja, obrade i čuvanja materijala prikupljenih video – nadzorom, naš sagovornik odgovara: “Podaci koji se prikupljaju iz sva tri grada čuvaju se na centralnom serveru koji je u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da je to u njihovoj nadležnosti”.

Glavni razlog postavljanja video – nadzora javnih površina, kako su ranije naveli iz MUP-a, jeste povećanje bezbjednosti građana, smanjenje kriminala i veća bezbjednost učesnika u saobraćaju.

– Procedura o video nadzoru je pokrenuta od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, kao pilot projekat „u cilju zaštite bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava, zaštite imovine, sprječavanja vršenja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja, pronalaženja počinilaca krivičnih djela i prekršaja, održavanja javnog reda i mira, obezbjeđivanja javnih okupljanja građana visokog bezbjednosnog rizika, obezbjeđivanja određenih ličnosti, objekata i prostora kao i održavanja komunalnog reda“. Ugovor za realizaciju projekta je potpisan 9.aprila, kazao je Gojnić.

Na pitanje, da li će sve lokacije na kojima će se vršiti video – nadzor biti vidno obilježene sa istaknutim obavještenjima o vršenju video – nadzora u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i ličnosti, Gojnić navodi da je “Procedura  je strogo utvrđena Zakonom o zaštiti podataka i ličnosti, a  predviđa da sve pozicije video – nadzora moraju  biti vidno  obilježene. Takođe, dobro je napomenuti da je kod samog dobijanja dozvole za svaku poziciju za koju se vrši video nadzor moralo biti utvrđeno video polje koje će biti obuhvaćeno video – nadzorom. Svako mjesto video – nadzora definisano je pojedinačnim projektnim zadatkom kako bi se mogla dobiti saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka”.

Riječ je o najnovijoj opremi i video – tehnologiji poznatih evropskih i svjetskih proizvođača, a koje kompanije  postavlju  video – nadzor i koliko će ukupno koštati realizacija ovog projekta?

– Za realizaciju ukupnog posla kao i dijela koji se odnosi na Bar, kroz postupak tenderske procedure, odabran je od strane MUP-a:  Konzorcijum, koji čine ˝Institut Mihajlo Pupin˝ Beograd, ˝TeleGroup˝ doo Beograd, ˝All Control˝ doo Beograd, ˝BitInfo˝ doo Mladenovac, ˝Čikom˝ doo. Podgorica. Finansijska ulaganja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova po tenderskoj dokumentacija, predviđena za Bar, konkretno za video nadzor koji se odnosi na mrežne video snimače, radne stanice, monitore, switcheve i servere, iznosi oko 245,000.00 eura. Što se tiče hardware-a (kamere, pristupni switchevi), prosječna cijena za grad Bar po svakoj lokaciji iznosila bi oko 16,000.00 eura, objasnio je Gojnić.

Video – nadzor u cilju smanjenja kriminala i povećanja bezbjednosti  foto: B.Dabić

Konkretni su i benefiti za  Bar,  kojim  se rukovodila opština,  prilikom otpočinjanja cijelog postupka implementacije video nadzora.

– Opština će biti u mogućnosti kada se primarni sistem bude implementirao (prva faza), da prati iz takozvane  kontrolne sobe koja se nalazi u prostorijama komunalne policije opštine Bar sav saobraćaj, na saobraćajnicama koje su pokrivene ovim sistemom nadzora što će, očekujemo, uveliko omogućiti  da se saobraćajna disciplina podigne na viši nivo. Takođe, realizacijom primarne faze omogućuje se otpočinjanje implementacije projekta smart city, što podrazumjeva da se pametnom koordinacijom regulišu saobraćaj koji je ljeti naročiti opterećen, zaključio je sekretar sekretarijata za razvoj opštine Bar.

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI:

“Video – nadzor može se koristiti radi bezbjednosti lica i imovine, kao i kontrole ulaska i izlaska iz službenog, odnosno poslovnog prostora. Snimci koji budu zabilježeni posredstvom video nadzora ne mogu se distribuirati, ili činiti dostupnim posredstvom interneta, kablovske televizije, ili na drugi način koji podrazumijeva elektronsku komunikaciju”.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja