Za projekte i programe 17 nevladinih organizacija Opština Bar opredijelila više od 47 hiljada eura

 Za projekte i programe 17 nevladinih organizacija Opština Bar opredijelila više od 47 hiljada eura

Opština Bar dodijelila je sredstva za finansiranje 17 projekta i programa nevladinih organizacija sa sjedištem u Baru, koje su učestvovale na Javnom konkursu za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu, objavljenom u martu ove godine.

Sredstva su dodijeljena za 8 projekata koji su ispunjavali formalno pravne uslove propisane Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti za finansiranje nevladinih organizacija za 2021. godinu, kao i za 9 programa nevladinih organizacija koje imaju poseban status za opštinu Bar.

Ukupan iznos sredstava dodijeljenim nevladinim organizacijama po ovom konkursu iznosi 47.313,32 €. Na osnovu Odluke o dodjeli sredstava, finansijski su podržani projekti nevladinih organizacija:NVO Povjerenje (3.537,00 €), NVO Mediteran Multimedia (2.544,00 €), NVO Eduko plus (3.482,72 €), NVO Kišobran (2.800,00 €), NVO Mrkojevići (2.904,00 €), NVO Melos (2.785,60 €), NVO Jadranski horizonti (2.880,00 €), NVO Kranjanija (2.800,00 €).

Za finansiranje prijavljenih programa rada NVO koje imaju poseban status za opštinu Bar sredstva su dobili: NVO Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj (3.500,00 €), NVO Društvo dobrovoljnih davalaca krvi »Luka Bar« (3.500,00 €), NVO Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama (3.600,00 €), NVO Udruženje paraplegičara (3.500,00 €), NVO Adria (2.630,00 €), NVO Organizacija gluvih i nagluvih (2.250,00 €), NVO Društvo za borbu protiv šećerne bolesti »Plavi krug« (1.850,00 €), NVO Društvo dobrovoljnih davalaca krvi »Željeznička stanica Bar« (1.500,00€), NVO Organizacija civilnih invalida rata za Bar i Ulcinj (1.250,00 €).

Na konkurs je prijavljeno 13 projekata, od čega je blagovremeno podnijeto 12 prijava, i 9 programa rada organizacija sa posebnom statusom, a tročlana Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i nezavisni procjenjivač donijeli su odliku nakon vrednovanja prijava shodno unaprijed utvrđenim kriterijuma.

Ugovori sa nevladinim organizacijama, kojima je Komisija raspodijelila sredstva po Javnom konkursu za nevladine organizacije koje su aplicirale sa projektima, kao i za nevladine organizacije koje su od posebnog značaja za opštinu Bar, biće zaključeni tokom maja mjeseca.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na sjednici održanoj dana 29.04.2021. godine donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za projekte i programe nevladinih organizacije za 2021. godinu.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još