Za podršku preduzetnicama Opština će izdvojiti još 35 hiljada eura

 Za podršku preduzetnicama Opština će izdvojiti još 35 hiljada eura

Foto: Portal Bar

Opština Bar uputila je poziv preduzetnicama i privrednim društvima u kojima su žene nosioci biznisa (osnivač ili jedan od osnivača i izvršni doktor), sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji opštine Bar da se prijave na Javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu.

Ukupan iznos sredstava koja se raspodjeljuju po ovom konkursu iznosi 35 hiljada eura i opredijeljena su Odlukom o budžetu Opštine Bar za 2021. godinu.

Najveći dozvoljeni iznos sredstava koji može biti dodijeljen po jednom biznis planu iznosi 3 hiljade eura.

„Opredijeljena finansijska sredstva dodjeljuju se kao državna pomoć male vrijednosti, odnosno kao subvencija za biznis planove, prijavljene i odobrene po ovom konkursu, a u cilju započinjanja sopstvenog biznisa, unapređenja postojećeg poslovanja i otvaranja novih radnih mjesta“, stoji u pozivu.

Sredstva se dodjeljuju u svrhu subvencionisanja opravdanih troškova u iznosu koji ne može biti manji od 70 odsto opravdanih troškova navedenih u prijavi.

Detaljne informacije o konkursu, kriterijumima i načinu prijave dostupne su na web sajtu Opštine Bar, dok se odgovori na dodatna pitanja mogu dobiti slanjem upita na e-mail Sekretarijata za privredu privreda@bar.me,  kao i putem telefona 030/301-450 i 030/301-430. Info dan za konsultacije biće održan 14. aprila u zgradi Opštine od 10 do 14 sati, uz obavezno pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

Konkurs za raspodjelu sredstava biće otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još