Za nepoštovanje kućnog reda u stambenim zgradama predviđene kazne do 10 hiljada eura

 Za nepoštovanje kućnog reda u stambenim zgradama predviđene kazne do 10 hiljada eura

Za nepoštovanje odredaba propisanih Odlukom o kućnom redu u stambenim zgradama, koju su na posljednjoj sjednici usvojili odbornici Skupštine Opštine Bar, predviđene su novčane kazne, za fizička i pravna lica, i to u iznosu od 20 eura do čak 10 hiljada eura. To je najveća novina u odnosu na ranije važeću Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama, koja je donijeta 2016. godine i dopunjena dvije godine kasnije. Vrijeme odmora, tokom kojeg se stanari moraju ponašati na način koji obezbjeđuje mir i tišinu u zgradi važi od 15 do 17 časova, te od 22 do 6 časova.
 
Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama usvojio je lokalni parlament na posljednjoj sjednici. U obrazloženju predloga ove Odluke, pored ostalog navedeno je „stvaranje normativnog osnova za uređenje prava i obaveza stanara zgrade u cilju omogućavanja nesmetanog stanovanja i pravilnog korišćenja posebnih djelova zgrade, zajedničkih djelova zgrade, instalacija i uređaja koji pripadaju zgradi, održavanje čistoće, reda i mira u zgradi“.
 
Ranijom Odlukom o kućnom redu u stambenim zgradama nijesu bile propisane kaznene mjere.
“Dakle, namjera je da se predloženom odlukom jasno definišu prava i obaveze koje su usklađene sa zakonskim i podzakonskim propisima, kao i pojačan nadzor od strane nadležnih organa i sprovođenje ove odluke u domenu kaznene politike”, kazao je Vesko Gvozdenović, sekretar Sekretarijata za stambene i komunalne poslove
U cilju regulisanja značajnih bezbjednosnih pitanja, posebnim odredbama utvrđena je obaveza skupštine stanara da, između ostalog, obezbjedi ispravnost liftova, protivpožarnih i alarmnih uređaja u zgradi, odnosno izvođenje redovnog servisa i kontrolu bezbijednosti liftova u upotrebi u skladu sa uslovima i rokovima predviđenim odgovrajućim propisima.  
U Odluci se navodi i da je „na terasama, lođama i balkonima zabranjeno držati stvari koje narušavaju zgled zgrade, kao što su stari namještaj, sudovi za smještaj kućnog smeća, ogrijevni i drugi sličan materijal“. Takođe, je „zabranjeno trešenje tepiha, posteljine i drugih stvari sa balkona, prozora, terasa i drugih djelova zgrade. Ovi poslovi se mogu obavljati samo na posebno određeno mjesto i u određeno vrijeme“.
U dijelu koji se odnosi na nadzor, utvrđeno je da se o sprovođenju odredaba ove odluke stara skupština etažnih vlasnik, upravnik zgrade i svi stanari.  Poslove inspekcijskog nadzora vrši nadležni inspekcijski organ – Komunalna inspekcija, a dio koji se tiče obezbjeđenja komunalnog reda i vršenje komunalnog nadzora vrši Komunalna policija, u skladu sa zakonom.
Utvrđene novčane kazne kreću se, saglasno Zakonu o prekršajima, do 10 hiljada eura. I u ovom dijelu se izdvajaju određene odredbe.

„Novčanom kaznom od 150 do 10.000 eura, kazniće se za prekršaj stambena zgrada kao pravno lice, ako ne obezbijedi ispravnost protivpožarnih uređaja i redovno održavanje dimnjaka…; ako ne preduzme mjere da se u stambenim zgradama ne drže eksplozivni materijali i naprave…“, stoji u dokumentu.
Za neobezbjeđivanje vršenja kontrole ispravnosti lifta, protivpožarnih aparata i uređaja za uzbunu u stambenoj zgradi stambena zgrada, kao pravno lice, može biti kažnjena iznosom od 100 do 1500 eura.
Za remećenje mira u zgradi, od strane stanara, odnosno ako fizičko lice-stanar „vikom, lupom, mehaničkim izvorima buke – upotrebom motora, mašina, raznih aparata ili sličnim radnjama i postupcima remeti mir u zgradi i/ili dvorištu stambene zgrade“, predviđena je novčana kazna od 20 do 100 eura.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još