Vukoslavčević: Predložićemo set zakona kako bi se objekti legalizovali po prihvatljivim cijenama

 Vukoslavčević: Predložićemo set zakona kako bi se objekti legalizovali po prihvatljivim cijenama

Partija Biram Crnu Goru će Vladi Crne Gore predložiti set članova zakona kako bi svi građani bili u ravnopravnom položaju, ali i kako bi se legalizacija uspješno izvršila u najkraćem roku, saopštio je šef odborničkog kluba Biram Crnu Goru u SO Bar Ljubomir Vukoslavčević.

Na poslednjoj sjednici Skupštine opštine Bar, partija Biram Crnu Goru je, kako Vukoslavčević ističe, nedvosmisleno odbila predlog predsjednika opštine da se usvoji Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju.

„Razlozi su višestruki i ne želimo da ih ponavljamo, tako da je sada odluka na Vladi kako bi istu donijela u skladu sa rokom utvrđenim zakonom. Od svog osnivanja partija Biram Crnu Goru se zalaže za fer i korektnu legalizaciju za sve građane Bara, ali i Crne Gore. Smatramo da sam zakon ne omogućava ubrzano i jednako legalizovanje postojećih objekata za sve građane, samom činjenicom da zavisi od prostornog plana i da se na taj način ne poštuju ustavna načela da svi građani moraju biti jednaki pred zakonom.“, navodi se.

Partija Biram Crnu Goru će Vladi Crne Gore predložiti set članova zakona kako bi „svi građani bili u ravnopravnom položaju, ali i kako bi se legalizacija izvršila u najkraćem roku i kako bi uspjela u potpunosti“.

„Ono što je možda najbitnije za građane Bara, novo zadiranje u džepove gradjana nije neophodno“, naglašava Vukoslavčević i dodaje: „Činjenica je da se ni do sada opština Bar nije pretrgla sa investicijama u infrastrukturu i da takvoj vlasti nije potreban novac ni za šta osim za donacije nekim nevladinim organizacijama.“

Zato i ne treba naplaćivati legalizaciju po zonama i kvadratima, već je treba uprostiti, taksirati i izvršiti što prije kako bi građani mogli pravno koristiti svoje objekte u različite namjene. Povrh svega, građani su u nekoj mjeri izgradili nedostajaću infrastrukturu i nije je neophodno
naplaćivati naknadno.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još