Vukić: Zašto je izgradnja fiskulturne sale u Mrkojevićima i dalje problem?

 Vukić: Zašto je izgradnja fiskulturne sale u Mrkojevićima i dalje problem?

Nakon više inicijativa od strane mještana Mrkojevića, krajem 2019. godine konačno je potpisan Memorandum o saradnji u vezi izgradnje fiskulturne sale za Osnovnu školu “Mrkojevići”, saopštio je Omer Vukić, član Glavnog odbora SDP.

‘Navedenim Memorandumom dogovoreno je da izgradnju fiskulturne sale sufininsiraju Opština Bar, Klub iseljenika “Rumija” iz Čikaga i tadašnje Ministarstvo prosvjete. Na oduševljenje mještana, očekivalo se da će izgradnja ovog objekta brzo početi i da će i ova škola konačno dobiti svoju fiskulturnu salu, jer je jedina u Baru koja je nema“, kazao je Vukić.

Kako navodi, Opština Bar je u 2020. godini uplatila dogovoreni iznos od 150.000 €, a Klub iseljenika iz Čikaga je iskazao spremnost da u svakom trenutku uplati svoj iznos sredstava, ali je ostala kao nepoznanica uplata iznosa sredstava na koje se obavezalo Ministarstvo. Zakonom o budžetu Crne Gore za 2021. godinu za ovu namjenu su planirana sredstva u iznosu od 100.000 €, obzirom da Skupština Crne Gore nije prihvatila amandman poslanika SDP da taj iznos bude 200.000 €.

Planirana sredstva, međutim, sve do danas nijesu uplaćena, a nacrtom Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu nijesu planirana bila kakva sredstva za ovu namjenu.

“S obzirom da će izgradnja koštati više stotina hiljada eura, da je izrada projektne dokumentacije završena, pozivamo nadležno Ministarstvo da do kraja ove godine uplati planirani iznos od 100 000 €, kao i da se u Zakonu o budžetu za 2022. godinu planira određeni iznos sredstava za ovu namjenu. Ovo posebno iz razloga, što kako se predstavnici Vlade hvale, u državnom budžetu ima dovoljno sredstava usljed značajnih ušteda ostvarenih tokom ove godine, a takođe je najavljeno i značajno uvećanje kapitalnog budžeta za narednu godinu“, rekao je Vukić.

“Djeca u Mrkojevićima, kao i sva u Crnoj Gori, zaslužuju najbolje uslove za obrazovanje, a za taj proces, kao i za pravilan razvoj, neophodan preduslov je da imaju odgovorajuću fiskulturnu salu, koja bi se mogla koristiti i za druge sportske i kulturne namjene“, zaključio je Vukić.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još