Voda sa svih izvorišta u Baru bezbjedna za piće

 Voda sa svih izvorišta u Baru bezbjedna za piće

Prema posljednjim analizama, koje su urađene danas, mutnoća vode sa svih izvorišta u Baru se povukla. Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda sa svih izvoršta u našem gradu zdravstveno bezbjedna za piće.

„Kao i do sada, naše preduzeće će vršiti stalni nadzor kvaliteta vode, i o svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obaviješteni“, stoji u saopštenju koje potpisuje tehnički direktor DOO Vodovod i kanalizacija Alvin Tombarević.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još