Vlada dala rok 90 dana – naknada za urbanu sanaciju, ispit za vladajuću kolaciju u Baru

 Vlada dala rok 90 dana – naknada za urbanu sanaciju, ispit za vladajuću kolaciju u Baru

Ukoliko do marta Skupština opštine Bar ne donese Odluku  o naknadi za urbanu sanaciju Vlada će za potrebe lokalne uprave donijeti tu odluku, saznaje Portal Bar.

Naknade za urbanu sanaciju koje treba da se definišu Odlukom ispit su za vladajuću kolaciju u Baru koju je krajem godine poljuljala i legalizacija . Ukoliko se ne usaglase u loklanom parlamentu po ovom pitanju, odluku će donijeti Vlada i stvoriti pretpostavke da opštinski sekretarijat nastavi sa postupkom legalizacije.

 Opština Bar je nekoliko dana pred Novu godinu dobila upozorenje resornog ministarstva – ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma  da u roku od 90 dana Skupština  donese odluku kako bi građani počeli finalni proces legalizacije- plaćanje svojih obaveza za  komunalije, po izboru jednokratno, ili u ratama  na 20 godina.

Podsjetimo, na 22. sjednici Skupštine opštine Bar na dnevnom redu je bio predlog Odluke  o naknadi za urbanu sanaciju, ali s obzirom da je izostala većinska podrška, ista je povučena.

Ukoliko odbornici  u loklnom  parlamentu na narednim sjednicama u januaru ili februaru,  ne budu se usaglasili  oko ove odluke , shodno Zakonu resorno ministarvo će  za potrebe lokalne uprave donijeti odluku i stvoriti pretpostavke da opštinski sekretarijat nastavi sa postupkom legalizacije.

-Bili smo na pragu rješenja. Međutim, očigledno postoji nerazumjevanje od strane predstavnika građana u lokalnom parlamentu za ovu značajnu odluku   koja treba da riješi problematiku  i građana, I loklane samouprave,  te da stvori pretpostavke za izgradnju infrastrukture koja je potrebna svima, kazao je za Portal Bar predsednik opštine Dušan Raičević.

Koncept legalizacije  definisan ranijim zakonskim rješenjem treba da stvori pretpostavke da sugrađani koji su sagradili objekte mimo zakonskih propisa  mogu da budu legalizovani, a da sa druge strane da lokalna uprava stvori finansijske pretpostavke za realizaciju značajnih infrastrukturnih projekata- izgradnju infrastrukture i komunalne infrastrukture za  te objekte koji su izgrađeni.

-Koncept koji je na opšte zadovoljstvo sugrađana prihvaćen što  potvrđuje i preko 8.000 zahtjeva koji su u prvom  pozivu  predate. Značajan broj je  obrađen u skladu sa ranijim zakonskim rješenjem-  izrađeni su elaborati i projektna rješenja, kazao je Raičević ističući “Stvorile su se osnovne pretpostavke da se nastavi sa postupkom legalizacije”.

Zakonodavac je sredinom avgusta izmijenio zakonsko rješenje pa se i sama procedura legalizacije pojednostavljuje i stvaraju se pretpostavke da lokalne uprave donesu odluke  kojima se definišu i naknade za legalizaciju.

-Mi smo nakon stupanja na snagu izmjene Zakona pristupili izradi Odluke prošli kroz postupak javne rasprave, dobili saglasnost  resornog ministarstva na predlog Odluke, međutim, ta Odluka je povučena na prethodnoj sjednici Skupštine opštine Bar. Predstavnici građana su smatrali da takav predlog odluke nije adekvatan, kazao je Raičević

Prije nego što je Odluka povučena, Sekretarka za uređenje prostora Nikoleta Pavićević je podsjetila da se ovom odlukom propisuju uslovi, način i rokovi i postupak plaćanja naknade za urbanu sanaciju, kao i dokazi za ostvarivanje prava za umanjenje naknade.

– U prvoj zoni naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iznosi 126 eura po m2, za drugu 112 eura po m2, za treću 98 eura po m2, za četvrtu 70 eura po m2, za petu 56 eura po m2, za šestu 42 eura po m2.

Iznos naknade umanjuje se u određenom procentu od iznosa naknade za objekte kojim se rješeva stambeno pitanje neto površine 200 kvadrata za 50%, za objekte kojim se rešava stambeno pitanje neto površine veće od 200 m2 za 20%, za objekte čiji vlasnik ili član domaćinstva ima prioritet u ostvarivanju prava na socijalno stanovanje za 90%, za objekte u biznis zoni za 80%….- navela je Pavićević.

Preko 8.000 građana koji su platili izradu elaborata, projekata i podnijeli zahtjev opštini Bar za legalizaciju bespravno podignutih objekata, do 16.jula 2018. skoro  dvije i po godine ne mogu da završe ovaj posao.

Da li će se  u narednom periodu otvoriti novi poziv za zahtjeve  za legalizaciju za sada još nije precizirano.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja