Višak u opštinskoj kasi biće investiran najvećim dijelom u razvojne i infrastrukturne projekte

 Višak u opštinskoj kasi biće investiran najvećim dijelom u razvojne i infrastrukturne projekte

Odbornici Skupštine Opštine Bar usvojili su sa 23 glasa za i pet uzdržanih, predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bar za 2021. godinu. Ovo je prvi put da se rebalans radi zbog suficita u budžetu. Takođe, po prvi put, skupštinsku raspravu bilo je moguće pratiti uživo putem YouTube kanala SO Bar.

Sekretarka Sekretarijata za finansije Ivana Backović obrazložila je u uvodnom izlaganju da je ključni razlog “bolje ostvarenje sopstvenih prihoda u odnosu na planska predviđanja, i to prvenstveno poreza na nepokretnosti, čije se ostvarenje do kraja godine očekuje da bude za 50 odsto veće u odnosu na inicijalni plan”. Takođe, i ostali prihodi, kako je istakla Backović, ostvaruju se planiranom dinamikom, a neki i bolje od toga, kao što su prihodi od turističke takse, te novčane kazne i oduzete imovinske koristi.

„Osnovni razlog za bolje ostvarenje ovih prihoda je primjena novog softverskog rješenja za utvrđivanje poreza na nepokretnosti i turističke takse, uvođenje sistema elektronskog plaćanja ova dva prihoda, ali i dolazak velikog broja nerezidenata koji su izmirili svoje poreske i taksene obaveze, te naplata zaostalih potraživanja po osnovu ova dva prihoda. Prije svega, razlog je veliki trud i zalaganje svih zaposlenih u Sekretarijatu za finansije, koji su dali maksimalne napore da se ova naplata i ostvari“, obrazložila je Backović, istakavši da planirani primici predviđeni rebalanskom iznose 21 milion i 800 hiljada eura, odnosno 9 odsto, u odnosu na inicijalni plan, tačnije planirani budžet od 20 miliona eura, o kojem su se odbornici izjašnjavali na sjednici održanoj u decembru prošle godine.

Najveće učešće u izdacima imaju kapitalni izdaci, koji su planirani u iznosu od 8 miliona i 272 hiljade eura.

„Namjera Opštine Bar je da višeprihodovana sredstva investira u najvećem dijelu u razvojne i infrastrukturne projekte, subvencionisanje karata za mjesečni prolazak kroz tunel Sozina, za mještane MZ Crmnica i MZ Šestani, te da se povećaju sredstva koja se opredjeljuju za projekte Narodne kuhinje i brige o starima. Odlukom smo povećali i planirana sredstva za otplatu duga, koja se odnose na otplatu dugoročnog kredita KFB banke“, navela je Backović, dodavši da je na ovaj predlog Ministarstvo finansija i socijalnog staranja dostavilo mišljenje u kojem se navodi da nema primjedbi, te da je isti usklađen sa zakonskim propisima.

Prema riječima sekretara Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Vida Dabanovića, prihodi kapitalnog budžeta do kraja 2021. godine biće ostvareni u iznosu od 6.745.000, što je za 1.065.000 manje od planiranog.

“Prihod po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta biće niži za 30,56 odsto, odnosno za 1.100.000 eura u odnosu na plan kapitalnog budžeta za 2021. godinu. Takođe, prihod po osnovu prodaje građevinskog zemljišta biće manji za 800.000, ili za 34,78 odsto od prvobitno planiranog” kazao je Dabanović, dodavši da će se sredstva opredijeliti za izgradnju azila za napuštene životinje, nabavka specijalnog vatrogasnog vozila, kao i povećanje od 200 hiljada eura za asfaltiranje putevima na prostoru svih 12 mjesnih zajednica.

Klub odbornika Demokrata Bar je na predlog ove odluke podnio pet amandmana, od kojih nijedan nije usvojen. Predsjednik Kluba odbornika ove stranke Momčilo Leković kaže da je “smatrao da je interes građana Bara svima nama na prvom mjestu, ali da mu je, kada je pročitao objašnjenje u vezi amandmana, bilo jasno da definitivno to nije tako i da se ovdje gledaju neki drugi interesi, vjerovatno partijski”.

“Što se tiče naših amandmana, mi smo prvim amandmanom predložili da se u dijelu – ostali transferi institucijama, Domu zdravlja opredijeli 30 hiljada eura za kupovinu dva vozila. Drugim amandmanom predloženo je da se na rebalansnoj strani umjesto cifre od 78 hiljada eura, doda iznos do 103 hiljade eura za institucije sporta i kulture, u cilju ravnopravnog finansiranja svih sportskih klubova, što, prema našem mišljenju, mora postati praksa. Ostalim amandmanima predloženo je smanjenje rashodnih stavki – predložilij smo da se stavka za gorivo smanji sa 55 na 40 hiljada eura, da se rashodna stavka koja se odnosi na službena putovanja smanji sa iznosa od 45 na 31 hiljadu, i da se stavka reprezentacija sa iznosa od 35 hiljada eura smanji na 25 hiljada eura. Posljednim amandmanom predložilj smo se da se ostale usluge, medijske i promotivne aktivnosti, smanje sa 45 na 30 hiljada eura“, kazao je Leković, dodajući da je u vremenu pandemije ovo morao biti prirodan potez, te da su se ove stavke morale smanjiti, ali i da je šokiran odgovorom koji je dobio od predsjednika Opštine.

Odbornik Omer Vukić kazao je da ga raduje činjenica da se rebalans budžeta radi zbog uvećanja prihoda, ali i da kapitalni budžet, nažalost, nije ostvaren.

„To je zaista jedna pohvalna stvar u godini u kojoj smo na početku bili zbog čitave situacije, pandemije, u neznanju i očekivanju,a došli smo do toga da imamo uvećanje prihoda. Svakako pohvalno, ali, kad se uđe u strukturu primitaka ima nešto što je za pohvalu, a ima nešto i što se nije ostvarilo. Budžet je planiran od 20 miliona, a rebalanskom 21 milion i 800 hiljada. Objektivno uvećanje ovog budžeta je milion i 135 hiljada, ako uzmemo u obzir činjenicu da smo prenijeli više sredstava iz prethodne godine. Što se tiče samog tekućeg, operativnog budžeta, najviše treba pohvaliti stavku porez na nepokretnost, koji se godinama kreće u iznosu od oko 6 miliona, a ove godine iznosi 9 miliona eura. Naravno, tu je uticalo mnogo faktora, imali smo i nezapamćenu sezonu, a očigledno je i da je novi softver odradio svoje“, kazao je Vukić.

Kapitalni budžet, kaže Vukić, nažalost nije ostvaren i manji je za dva miliona u odnosu na plan. Komentarišući izdatke, Vukić je upitao zbog čega je došlo do uvećanja za bruto zarade i doprinose.

„Ono što godinama ovdje spominjem, a evo i ove – izdaci po osnovi ugovora o djelu su na 68 hiljada, rebalasom 72 hiljade eura. Molim Vas, još jednom, da pogledate te ugovore. Ugovor o djelu se samo radi za poslove koji nijesu u opisu radnog mjesta koje je predviđeno sistematizacijom. Mi možemo da imamo nekoga ko će da popravi ovaj sto ili mikrofon, ali, za poslove koji rade u okviru sekretarijata nemojte da koristite ugovore o djelu“, kazao je Vukić.

Vukić se osvrnuo i na planirane subvencije za prolazak kroz tunel Sozina, za mještane MZ Crmnica i Šestani, istakavši da bi ista povoljnost trebala da se obezbijedi i za mještane Ostrosa, koji je udaljen od centra grada 50 kilometara, i najudaljenija je mjesna zajednica.

On je prokomentarisao i iznos predviđen za izgradnju azila za napuštene životinje od 471 hiljade eura, kazavši da je ta cifra trebala da se planira racionalnije, s obzirom da je ranije planirala cifra bila oko 150 hiljada eura.

Odbornik Savo Pavlović pohvalio je činjenicu da se ove godine raspravlja o rebalansu budžeta zbog viška novca, što znači da je neko odradio dobar posao. Takođe je predložio predsjedniku Opštine da se razmisli o uplati zimnice službenicima Opštine, a uputio je predlog i da se obezbijedi prevoz službenicima iz udaljenijih barskih naselja. Osvrnuvši se na izgradnju azila, zatražio je da se da konačni rok za njegovu izgradnju.

“To nije nadvožnjak, nije objekat od više spratova. To je par prizemnih zgradica sa mnoštvo bokseva, i u kratkom roku se može završiti. A onda ćemo grad osloboditi pasa lutalica. Gotovo da nema dana kad ljudi ne dođu kod nas u Komunalnu policiju i žale se na ujede, a još je žalosnije od toga kad vidite kakvu trauma djeca preživljavaju od napada pasa. Dajte jedanput da se to pitanje riješi, nije problem, vrlo brzo i vrlo lako, a to je jedan od preduslova i za ulazak u EU”, kazao je Pavlović.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević istakao je, osvrnuvši se na predloge Demokrata, da predloženi amandmani nijesu usklađeni sa zakonima. Komentarišući povlačenje vozila Opštine koja su na određeni period pozajmljena Domu zdravlja Bar, Raičević je kazao da u tom potezu nije postojala apsolutno nikakva skrivena namjer, niti politička konfrontacija.

“To nije bio motiv. Igrom slučaja, par noći prije toga jedno od vozila službe sa dvije službenice je uslijed klizavog kolovoza je devastirano i mi imamo potrebe za vozilima. U periodu smo kada se podrazumijeva aktivnost mnogih sekretarijata na terenu”, kazao je Raičević, dodavši da je lokalna uprava u nekoliko navrata iskazala spremnost da pomogne i pomogla onim institucijama koje su tokom pandemije bile “na prvoj liniji fronta”.

“Više puta smo pokazali odgovoran odnos prema zdravstvenim institucijama i obrazovnim, koja nijesu u nadležnosti lokalne uprave”, istakao je Raičević.

Bar će spreman dočekati doček Nove godine

Predsjednik Raičević iskazao je nadu da će se u Baru ove godine organizovati doček Nove godine, uz ranije najavljene izvođače – Dina Merlina i Senidu. Nakon dvije izuzetno teške godine to, kako je ocijenio Raičević, zaslužuju i naši sugrađani i gosti grada.

“Doček Nove godine ćemo, nadam se, organizovati, uz naravno poštovanje svih mjera, a u želji da našim sugrađanima i gostima, nakon dvije izuzetno psihološki teške godine zaslužuju da se doček organizuje. Barska opština je jedina koja bi mogla da ispoštuje sve mjere. Imamo sve obezbijeđeno da tako nešto organizujemo. Smatramo das u građani zaslužili nakon dvije godine konstatnog pritiska, da dan-dva skrenu misli na drugu stranu”, kazao je Raičević.

Predsjednica SO Bar mr Milena Božović kazala je da će odbornici biti naknadno obavješteni o nastavku 27. sjednice SO Bar koja je započela danas.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još