Otpremnine do 15 hiljada eura za lokalne službenike i namještenike

 Otpremnine do 15 hiljada eura za lokalne službenike i namještenike

U slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa lokalnim službenicima i namještenicima visina otpremnine iznosiće od 3 do 15 hiljada eura. Odbornici Skupštine Opštine Bar u sklopu 27. sjednice usvojili su i Odluku o visini otpremnine u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa lokalnim službenicima i namještnicima, koji su zaposleni u organima lokalne samouprave. Predlogom Odluke predviđena je otpremnina u iznosu od 3 i 10 hiljada eura, međutim, na predlog odbornika Sava Pavlovića, koji je i prihvatio i predsjednik Opštine Dušan Raičević, iznos od 10 hiljada eura biće uvećan na 15 hiljada eura.

Raičević je kazao da je ova odluka svojevrsna nagrada i vid zahvalnosti onima koji su radni vijek proveli u organima lokalne samouprave. Novca za otpremnine ima jer je, na osnovu interne ankete utvrđeno da bi 9 službenika ostvarilo ovo pravo, a rebalansom je za ovu namjenu predviđeno 45 hiljada eura, a nacrtom Budžeta Opštine Bar za 2022.godinu 100 hiljada eura.

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Svetlana Gažević podsjetila je da je prethodna odluka koja se odnosi na zaposlene u organima lokalne samouprave prestala da važi u decembru 2020. godine, istakavši da je odluka koja se danas nalazi pred odbornicima skoro identična onoj iz 2016. godine.

„S tom razlikom što smo za one zaposlene kojima je ostala godina dana do 67 godina starosti i prestanka radnog odnosa po sili zakona, predvidjeli da im se isplati otpremnina u iznosu od 3 hiljade eura, a do sada je to bilo 1500 eura“, istakla je Gažević.

Odbornik Savo Pavlović predložio je da se unese izmjena, te da se iznos otpremnine predviđene Članom 5., u iznosu od 10 hiljada eura, poveća na 15 hiljada eura.  Iznos od  15 hiljada eura je iznos sa kojim može, kako smatra Pavlović, da se započne i neki mali, sopstveni biznis. Na taj način, dodaje, zaposlenima bi se omogućilo da uz dobre uslove napuste radno mjesto, koje bi se oslobilo za one koji su „mlađi i poletniji“.

Momčilo Leković (Demokrate) naveo je da uvećanje može i treba biti više, odnosno da iznos otpremnine treba da iznosi 20 hiljada eura. Leković i Milan Nešković (Demokrate) iskazali su sumnju u zakonsku osnovanost predloga Odluke. Leković je kazao da Opština Bar može da donosi opšte propise, ali da ne može da preuzima ingerencije Vlade. On je, takođe, kazao i da mu je jasno da se ovakva odluka donosi jer se bliže lokalni izbori.

„Nisam vidio u dokumentaciji mišljenje nadležnog ministarstva koje smo trebali i morali da imamo. Vidio sam da su se uputi Vladi slali, ali trebalo je sa ovom raspravom da se sačeka jer lako može da se desi da se odluka proglasi nezakonitom, što bi dovelo u lošu situaciju ljude koji su planirali da ostvare ovo pravo“, kazao je Leković.

Svetlana Gažević kazala je da se ova odluka ne može nazvati političkom,  niti  odlukom koja se donosi uoči izbora, već odlukom koja se donosi u interesu zaposlenih, s obzirom da interesovanje postoji.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević kazao je da je ispred Zajednica opština Crne Gore upućena inicijativa vezana za ovu odluku još u martu mjesecu, ali da odgovora od strane Vlade nije bilo.

Za usvajanje odluke glasala su 23 odbornika, 2 su bila protiv, a 2 uzdržana.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još