Urbane bašte sve popularnije među Baranima

 Urbane bašte sve popularnije među Baranima

U Baru je počeo sa realizacijom Projekat razvoja socijalnih bašti, čiji je cilj privođenje namjeni zapuštenih poljoprivrednih površina u prigradskim naseljima, kroz zdrav način uzgoja povrća za sopstvene potrebe i prodaju, kao i edukacija o ekološkoj proizvodnji hrane.


„Trenutno Plantađun bašta ima 60 vrtova. Korisnici vrtova su naši sugrađani raznih profesija. Mi obezbjeđujemo sjeme,alat i đubrivo, a na njima je da ponesu dobru volju da rade u bašti.“, istakla je Ines Stojanović PR „Racc Educo“, koji je nosilac projekta.
Bašte se nalaze na imanju Arijana Mustafića u barskom naselju Zaljevo koji je ustupio svoje zemljište za realizaciju projekta “ Razvoj socijalnih bašti u Baru“.
Dobijena sredstva kroz podršku razvoja preduzetništva Opštine Bar usmjerena su na zaposlenje jednog radnika,a dio sredstava je utrošen na prodajni štand.
Ovim projektom građani su dobili mogućnost da naprave svoj vrt od 25 m2 gdje uzgajaju povrće koje nije hemijski tretirano, a benefiti su višestruki. Korisnici bašti zarađuju novac prodajom povrća, stiču znanja o ekološki održivim principima proizvodnje i provode svoje slobodno vrijeme u prirodi radeći u interesu zajednice.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još