Upućeno Vladi- obezbjediti sveobuhvatne i jednako dostupne oftalmološke usluge za sve

 Upućeno Vladi- obezbjediti sveobuhvatne i jednako dostupne oftalmološke usluge za sve

Iz Organizacije  slijepih za Bar i Ulcinj traže od  vlade da zauzme proaktivan pristup kako bi se obezbijedila adekvatna, dostupna i jeftina zdravstvena zaštita za sve.

-Obezbijedi sveobuhvatne i jednako dostupne oftalmološke usluge za sve, sa posebnim naglaskom na ranjive grupe, navode iz Organizacije  slijepih za Bar i Ulcinj. Organizacija se pridružila obilježavanju  Svjetskog dana vida.

 Svjetski dan  vida obilježava se u oktobru.  Cilj obilježavanja Svjetskog dana vida je podizanje javne svijesti o sljepoći i oštećenju vida kao glavnim javno-zdravstvenim problemima, uticati na vlasti kako bi što više učestvovali u određivanju sredstava za nacionalne programe prevencije sljepoće i edukovalistanovništvo o mogućnostima prevencije sljepoće.

-Svjetski dan vida je glavni događaj za zastupanje strategije podizanja svijesti o slijepoći i slabovidosti – Pravo na vid – a obilježava se svake godine, drugog četvrtka u oktobru, kazao je predsjednik Organizacije  slijepih za Bar i Ulcinj Veselin Joketić. Dodajući da pored  navedenog :“ tražimo od vlade da ispoštuje član 25 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, koji obavezuje države-potpisnice da osobama sa invaliditetom pruže dostupnu, jeftinu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu bez diskriminacije”.

Oči i zdrav vid dio su našeg zdravlja.  Uslijed raznih oštećenja strukture oka ili vidnih puteva dolazi do razvoja poremećaja vida.

Vodeći poremećaji vida su kratkovidnost, dalekovidnost, astigmatizam te dobna dalekovidnost

dok su katarakte vodeći uzrok sljepoće u srednje i niže razvijenim zemljama.

-S obzirom na veliku učestalost ovog problema i znatne socijalne implikacije (posebno kod težih

oštećenja vida i sljepoće) potrebni su sistemski programi na svim nivoima prevencije (primarnoj,

sekundarnoj i tercijarnoj). Jedan od načina ranog otkrivanja poremećaja vida kod djece je skrining za rano otkrivanje, navode iz Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj.

Prema zvaničnoj statistici- Oko  285 miliona ljudi u svijetu je slijepo ili slabovidno. Od toga je 39 miliona slijepih osoba, a 246 miliona ima umjerena ili ozbiljna oštećenja vida. Čak 90 posto oštećenja vida

posljedica je hroničnih bolesti oka. Procjenjuje se da je 19 miliona djece u svijetu slabovidno, 1,4 miliona djece imalo bi korist od pravovremene rehabilitacije vida. Oko 82 posto osoba oštećenog vida su starije od 50 godina.

-Redovnim provjerama vida moguće je već u najranijim fazama prepoznati i spriječiti neželjene posljedice. Ukoliko niste imali smetnji s vidom tokom mladosti, prvi kompletan oftalmološki

pregled vida treba obaviti oko 40. godine života. Osim vidne oštrine, pregled treba uključivati kontrolu očnog pritiska i detaljnu kontrolu očnog dna. Tim pregledom mogu se otkriti razne očne bolesti, ali čak i stanja poput dijabetesa I povišenog krvnog pritiska. Pregled treba ponavljati svake dvije godine ili po preporuci  oftalmologa.

-Cilj obilježavanja Svjetskog dana vida je podizanje javne svijesti o sljepoći i oštećenju vida kao glavnim javno-zdravstvenim problemima, uticati na vlasti kako bi što više učestvovali u određivanju sredstava za nacionalne programe prevencije sljepoće i edukovalistanovništvo o

mogućnostima prevencije sljepoće. Ovim se danom želi djelovati na širu javnost, na porodice oboljelih, na sve kojima je potreban pregled vida, na sve koji su oboljeli od dijabetesa i drugih bolesti, kako bi se ukazalo na činjenicu da zdravlje očiju zahtijeva svačiju pozornost, navode iz Organiozacije slijepih za Bar I Ulcinj. Iz ove Organizacije upućuju apel   da se redovno pregledaju oči.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još