Ukinuto novčano kažnjavanje poslanika

 Ukinuto novčano kažnjavanje poslanika

Foto: FOS Media

Predsjednik Radne grupe za izmjene i dopune Poslovnika Skupštine Crne Gore Momo Koprivica rekao je da je na jučerašnjoj sjednici tog tijela, na nivou parlamentarne većine, postignuta saglasnost da se izbrišu odredbe o novčanom kažnjavanju poslanika.

Kako je rekao, sa tim predlogom se saglasio i poslanički klub SDP-a i albanske koalicije “Jednoglasno”.

“Na taj način smo došli do saglasnosti koje je iznad one koja se traži za donošenje Poslovnika Skupštine Crne Gore o brisanju normi o novčanom kažnjavanju poslanika. Smatrali smo da je to neprimjereno ustavnom, pravnom i političkom statusu parlamentaraca, autoritetu i ugledu jedne institucije. Prošlo je vrijeme kad su se novčano kažnjavali poslanici zbog političkog opredjeljenja i ponašanja, a nijesu bili kažnjavani tajkuni, kriminalci i učesnici organizovanih kriminalnih grupa”, rekao je Koprivica.

Na taj način se, kako je istakao, jačaju autoritet i ugled Skupštine, kao institucije narodnog predstavništva.

“Ono što treba da bude osnovni regulator ponašanja jesu pravna svijest, demokratska kultura i osnovni principi parlamentarizma”, naveo je Koprivica.

On je rekao da su dogovorili impementaciju zaključaka Administrativnog odbora o imunitetu, odnosno da se “preciziraju zaključci Administrativnog odbora iz 2019. godine i dobiju pravnu razradu kako bi na taj način bio potpuno definisan proces odobravanja vođenja krivičnog postupka i određivanje pritvora protiv poslanika”.

Kako je naveo, dogovoreno je da se uvede norma o obaveznom prisustvu ministara na sjednicama gdje se razmatraju predlozi zakona i drugih akata iz njihove nadležnosti.

“Dogovoreno je i da se propiše obavezno prisustvo ovlašćenih predlagača na svim sjednicama gdje se razmatraju njihovi akti. To se odnosi i na predlagače zahtjeva za odobrenje vođenja krivičnog postupka, kao i u slučaju obaveznog prisustva ovlašćenih predlagača drugih akata, ne samo ministara, nego i predstavnika drugih institucija”, rekao je Koprivica.

Kako je ocijenio, to je način da se vrati autoritet i ugled parlamentu koji je u prethodnom periodu bio urušen.

“Na ovaj način se ostvaruje kontrolna funkcija parlamenta. Parlament neće biti servilan ni prema kojoj instituciji, već će taj odnos počivati na uzajamnom uvažavanju, principu podjele vlasti i uzajamnoj kontroli”, naveo je Koprivica.

Koprivica kaže da je napravljena i sveobuhvatna analiza normi Poslovnika Skupštine koja se tiče parlamentarnih saslušanja i istraga.

“Dogovoreno je da se dodatno definišu konsultativna i kontrolna saslušanja, kako bi se napravila precizna razlika između ova dva mehanizma parlamentarnog nadzora, kao i da se kontrolna saslušanja obavljaju najmanje dva puta tokom redovnog zasijedanja na zahtjev trećine članova odbora”, istakao je Koprivica.

Koprivica je rekao da je dogovoreno da se definiše precizan cilj kontrolnog saslušanja.

“Cilj je ne samo da se razjasne pojedine stvari nego i da se ostvari kontrolna funkcija Skupštine ali da se sagleda i prati primjena propisa”, naglasio je Koprivica.

Kako je kazao, dogovoreni su i mehanizmi za praćenje realizacije zaključaka koji su utvrđeni prilikom sprovođenja parlamentarnih saslušanja i parlamentarne istrage.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja