Učenici Ekonomsko-ugostiteljske škole učili o pravima osoba sa invaliditetom

 Učenici Ekonomsko-ugostiteljske škole učili o pravima osoba sa invaliditetom

Seminar pod nazivom ,,Ljudska prava osoba sa invaliditetom“ održan je u utorak u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Bar. Događaj je realizovan u organizaciji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku – ISOP, a u partnerstvu sa Savjetom za implementaciju omladinske politike – SIOP.

Seminar je, uz puno poštovanje mjera NKT-a, održan povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, koji se obilježava danas.
Ovo je prvi od pet planiranih seminara u okviru projekta ,,Diskriminacija OSI je zabranjena”, koji ove dvije organizacije sprovode uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, istakao je direktor ISOP-a mr Mitar Radonjić.

Foto: Ekonomsko-ugostiteljska škola Bar

„Tokom današnjeg seminara obradili smo teme iz međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva koje definišu oblast ljudskih prava OSI, andidiskriminacionog zakonodavstva i načina ostvarenja prava OSI, kao i tri studije slučaja na nacionalnom nivou i dvije na međunarodnom pred Sudom pravde. Takođe, prisutni su edukovani o nadležnostima Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Institucije Ombudsmana, ali i o strateškim dokumentima koji definišu datu oblast. Današnji seminar je od izuzetne važnosti za sve koji su njemu prisustvovali, jer se jedino kroz direktne kontakte sa ciljnim grupama, u ovom slučaju mladim učenicima, može mijenjati svijest građana i ukazati na važnost i mehanizme ostvarenja zakonom garantovanih prava osoba s invaliditetom. Veoma raduje veliko interesovanje mladih za ovu oblast ljudskih prava, što nama u civilnom sektoru potvrđuje
stanovište da su mladi esencija svakog društva i garant napretka“, kazao je je direktor ISOP-a mr Mitar Radonjić.

Učenici su pokazali izuzetno interesovanje i informisanost, Foto: Ekonomsko-ugostiteljska škola

Shodno izuzetnom broju pitanja, istaknutih primjera i uzajamnog pružanja informacija potvrđeno je da su učenici ove ustanove u velikoj mjeri informisani o antidiskriminacionom zakonodavstvu i da imaju u znatnoj mjeri formiranu svijest i stav nepodržavanja bilo
kakvog vida diskriminacije.
Uvodno predavanje je održala izvršna direktorica Savjeta Milica Đukanović, dok je izvršni direktor Instituta mr Mitar Radonjić održao predavanja po modulima – Međunarodni zakonodavni okvir, nacionalni zakonodavni okvir, Institutcionalne nadležnosti i odgovor i studije slučaja. Profesor pravne grupe predmeta Neđeljko Đurović učenike je informisao o primjerima diskriminacije na lokalnom nivou i važnosti vaninstitucionalne edukacije.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja