U toku utvrđivanje poreza na nepokretnosti i turističke takse za 2021. godinu

 U toku utvrđivanje poreza na nepokretnosti i turističke takse za 2021. godinu

Izvor: Opština Bar

Sekretarijat za finansije Opštine Bar obavještava vlasnike nepokretnosti na teritoriji opštine Bar da je u toku utvrđivanje poreza na nepokretnosti i turističke takse za 2021. godinu i poziva građane koji imaju potrebu za dodatnim utvrđivanjem činjeničnog stanja vezano za nepokretnosti, da se jave ovom organu radi pravilnog obračuna poreskih obaveza.

„Obveznik poreza na nepokretnosti je vlasnik nepokretnosti upisan u katastru nepokretnosti, odnosno drugoj evidenciji nepokretnosti (poslovne knjige, registri, notarski zapisi i drugi) na dan 1. januara godine za koju se porez utvrđuje. Da bi se utvrdilo činjenično stanje i pravilno primijenili propisi, poreski organ poziva zainteresovane poreske obveznike da se jave u kancelariju 122 Sekretarijata za finansije Opštine Bar da uzmu učešće u postupku, da se izjasne o činjenicama od značaja za donošenje pravilnog i zakonitog rješenja, daju potrebne dokaze, i time, u saradnji sa nadležnim organom utvrde precizno stanje vezano za obračun poreza na nepokretnosti i turističke takse.Ukoliko vlasnici nepokretnosti ne uzmu učešće u postupku, Sekretarijat za finansije će, shodno zakonskoj regulativi i podacima pribavljenim po službenoj dužnosti, utvrditi poresku obavezu za 2021. godinu“, saopšteno je iz Opštine Bar.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još