U promjene bez žurbe i revanšizma

 U promjene bez žurbe i revanšizma

Nova Vlada se u dijelu procesa pregovaranja suočava sa istim izazovima kao i prethodna. Postignuto je mnogo sporazuma, ali primjena ostaje problem i Crna Gora nije sama u tom problemu, poručio je u intervjuu Pobjedi ambasador Francuske u Crnoj Gori Kristijan Timonije.

Ističe da je Francuska, zajedno sa drugim državama članicama, ustala protiv predloženih izmjena tužilačkih zakona, koje su doživljene kao autoritarne, i čak kao prijetnja našem zajedničkom evropskom projektu.

Kaže da ni za koga, pa ni za Brisel nije tajna da je uprkos sprovedenim reformama praktični dio sudskog sistema mogao biti poboljšan.

„Smjena vlasti povlači, takođe, pitanje ličnosti na najvišem nivou, naročito tamo gdje proces izgradnje vladavine prava nije završen, kao što je to slučaj na Zapadnom Balkanu. To pitanje treba otvoriti bez žurbe, političkog revanšizma, poštujući formu, a posebno vodeći računa da ne dođe do nazadovanja u dijelu koji se tiče okvira koji je nedavno ustanovljen uz pomoć EU. Na to je korisno ukazati kako dobre namjere ne bi bile ugrožene lošim metodama i brzo odlučenim opasnim putem koji bi političkoj većini dao premoć nad sudstvom. Francuska je zajedno sa drugim državama članicama ustala protiv takvog pristupa, koji je doživljen kao autoritaran, i čak kao prijetnja osnovi za naš zajednički evropski projekat. Nije kasno da se nastavi dobrim putem koji se oslanja na razumnu ulogu i dobronamjernost parlamenta. To je posebno korisno tamo gdje su zemlja i biračko tijelo podijeljeni gotovo na pola. Tako je, uostalom, i za ostala pitanja“, poručio je Timonije.

Ističe da postoji neslaganje i sa nekim državama članicama Evropske unije u pogledu ustrojstva pravosuđa i sada ih je, kako dodaje, teško riješiti, zato je stanovništvo EU po nekim pitanjima veoma nezadovoljno.

„Naravno, postoji taj pravni dio i zakoni se nesmetano usvajaju, ali u praksi postoji istorijsko nasljeđe za čiju promjenu je potrebno mnogo vremena. Treba raditi na tome da svi u društvu idu ka istom cilju, jer u protivnom nećemo imati homegenu Evropu i nećemo uspjeti da donosimo odluke, a naročito onda kada broj članica bude 35 ili 36. Stoga su neophodne promjene kod zemalja kandidata, ali je neophodno i da evropski sistem bude spreman da ih primi. Čini mi se da je taj posao na niovu EU teži nego što je posao koji je preostao zemljama kandidatima. Možda je ovo vrijeme sada čak osjetljivije nego što je bilo te turbulentne 1918.“, navodi ambasador Timonije.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još