U nastavku 26. SO Bar- Dileme: o rokovima i domaćinskom trošenju budžetskih sredstava

 U nastavku 26.  SO Bar- Dileme: o rokovima i domaćinskom trošenju budžetskih sredstava

Prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave predsjednik opštine obavezan je da Skupštini opštine (SO) dostavi polugodišnji Izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima budžeta, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom. Izvještaj je uvršen na dnevni red SO Bar  u prvoj dekadi oktobra.

Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima bio je na dnevnom redu 26. Sjednice Skupštine opštine Bar koja je održana danas. Odbornici su upoznati i sa izvještajem o sprovođenju Strateškog plana razvoja opštine Bar (2020-2025) za 2020. godinu, te Godišnjim akcionim planom za realizaciju Strateškog plana razvoja Opštine Bar (2020-2025) za 2021. godinu.

Raičević: “Domaćin pokazuje kakav je domaćin odgovornim ponašanjem i odgovornim vođenjem finansijske politike“

Sekretar Sekretarijata za finansije, Ivana Backović, podsjetila je da je Odluka o budžetu Opštine Bar za 2021. godinu usvojena je na sjednici SO Bar koja je održana 17.decembra 2020. godine.

Ukupni primici planirani su u iznosu od 20.000.000 eura, dok su za period januar – jun 2021. godine ostvareni u iznosu od 9.887.352 ili 49,4 odsto u odnosu na godišnji plan, a što je za 48,5 odsto više u odnosu na isti period 2020. godine. Ukupni izdaci planirani su u iznosu od 20.000.000, a realizovani u iznosu od 5.334.196 eura, ili 26 odsto u odnosu na godišnji plan budžeta.

Odbornik Momčilo Leković (Demokrate) istakao je  dilemu – da li je predsjednica Skupštine dobila izvještaj u roku pa se čekalo do oktobra, ili nije dobila u roku već je kasnio ovaj izvještaj.

Današnje zasjedanje loklanog parlamenta obilježila je rasprava odbornika Miloša Šuštera (URA) i predsjednika Opštine Bar Dušana Raičevića “o domaćinskom trošenju budžetskih sredstava”.

Odbornik Miloš Šušter: Na dan 30.jun imali smo neutrošenih četri miliona, domaćin to tako ne radi

Miloš Šušter  je  mišljenja da je danas trebalo raspravljati o rebalansu budžeta za 2021. godinu, da bi mogli nešto da planiraju početkom 2022. godine. Šušter je istakao da se za raspisivanje tendera ne čeka mart.

– Na dan 30. jun imali smo neutrošenih četiri miliona eura. Domaćin to tako ne radi, već potroši pare koje su bile na raspolaganju, pa i da koristi kredite. Što se tiče same naplate to nije neočekivano,  kazao je Šušter. Odbornik URE je mišljenja da je besmisleno  poređenje sa prošlom godinom.

Predsjednik opštine Dušan Raičević kazao je: “Domaćin pokazuje kakav je domaćin odgovornim ponašanjem i odgovornim vođenjem finansijske politike”.

-Mislim da je kolega Šušter bio u prilici da digne svoj glas kada smo šest mjeseci čekali na usvajanje nekog budžeta, a da ne pričamo o tome da je imao priliku da digne svoj glas i da kaže da šest mjeseci država nije raspisala ni jedan jedini tender, pa to nije uradio, već je imao razumijevanja i strpljenja, kazao je Raičević.

Jednoglasno je usvojen „Predlog Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve“ koja je danas uvrštena na dnevni red.

Opština će pomoći maslinarima kojima su stabla izgorela, ili oštećena, u požaru u Mrkojevićima, 12.avgusta, sa po 100 eura za svako stablo masline što ukupno iznosi 36.880 eura. Ukupno su stradala 802 stabla maslina, od kojih 276 totalno, a 626 djelimično.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još