U Baru osnovan Romski edukativni centar

 U Baru osnovan Romski edukativni centar

Centar za afirmaciju RE populacije – CAREP osnovao je Romski edukativni centar (REC) u Baru, kako bi osnažio mlade da prepoznaju diskriminaciju u zajednici i nađu mehanizme za zajedničku borbu za ostvarivanje svojih garantovanih prava.

“Mladi u Nikšiću i Baru susreću se sa diskriminacijom tokom školovanja, neriješenim pravnim statusom, otežanim uslovima za zapošljavanje ili potpunom nemogučnošću istog, kao i lošim uslovima stanovanja. Ovakve okolnosti demotivišu mlade da aktivno participiraju u svakodnevnim društvenim procesima i dobiju mogućnost za učešće u procesu donošenju odluka“, kazao je ovim povodom izvršni direktor Centra za afirmaciju RE populacije – CAREP Nardi Ahmetović.

On ističe da se ova organizacija potrudila da pruži pomoć i podršku omladini Bara pomoću osnivanja Romskog edukativnog centra koji će predstavljati resursni centar za mlade Bara, fokusno pripadnika RE populacije.

„Ovakav vid organizovanja mladih jeste preduslov za njihovo aktivno učešće i ozbiljan alat za bolje pozicioniranje mladih”, ističe Ahmetović.

Mladi iz Bara su uz pomoć kolega iz Nikšića timskim radom na jednodnevnoj obuci mapirali najveće izazove sa kojima se susreću u svojoj lokalnoj zajednici, naučili više o menadžmentu, upravljanju organizacijama, komunikacijskim vještinama i procedurama za osnivanje organizacije.

“Bitno je napomenuti da je Romski edukativni centar, prva omladinska romska organizacija u Baru. Ova činjenica nam dovoljno govori o tretiranju potreba mladih iz manjinskih zajednica i neophodnosti korjenitih promjena odnosa nadležnih ustanova i cjelokupne zajednice prema mladima. Ne smijemo dozvoliti kao društvo da mladi budu prepušteni sami sebi bez adekvatne brige o njihovom položaju i potrebama. Nadamo se da će mladi imati kontinuiranu podršku od strane lokalne samouprave i da će zajedničkom akcijom stvoriti zdravo društvo za razvoj mladih”, zaključuje Ahmetović.
 
Ističu da im je veliku podršku pružila Opštine Bar i savjetnik za manjine gospodin Naser Kraja,
kojima se ovim putem zahvaljuju na razumijevanju značaja rada sa mladima, pripadnicima RE
populacije.
Projekat je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo – FAKT kroz program “Podrške
aktivizmu i liderstvu mladih”. Projekat  Jačanje aktivizma mladih u opštinama Nikšić i Bar –
Zajedno smo jači! se realizuje uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju i
Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još