U Baru 90 maloljetnika počinili 144 krivična, ili prekršajna djela u 2020.-toj

 U Baru 90 maloljetnika počinili 144 krivična, ili prekršajna djela u 2020.-toj

Na osnovu evidencije koja se vodi za djecu i omladinu sa poremećajima u ponašanju,  broj maloljetnika asocijalnog ponašanja u 2020. u odnosu na predhodnu godinu je  u blagom porastu, naveo je director  Centra za socijalni rad Slobodan Đonović. Prema podacima Centra za socijalni rad Bar 90 maloljetnika počinilo je  ukupno 144 krivična, ili prekršajna djela. Tokom  2019. godine,  evidentirana su  82 maloljetnika s delinkventim ponašanjem.

Đonović kaže da je redovno sprovođena vaspitna mjera pojačanog nadzora od strane organa starateljstva za 10  maloljetnika, od kojih je jedan u toku godine završio obavezu.


– U 2020. godini evidentirano je 90 maloljetnika delinkventnog ponašanja. Od tog broja u recidivu je 21 maloljetnik, od kojih su njih 13 višestruki povratnici – više puta su počinili isto,  ili slično djelo. Tako da je sada 90 maloljetnika počinilo ukupno 144 krivična ili prekršajna djela, za koja su u svakom predmetu dostavljani izvještaji nadležnom sudu ili tužilaštvu, ili je bilo asocijalnog ponašanja, što znači da je broj djela u odnosu na prošlu godinu ostao skoro isti (prošle godine 145 djela), iako je broj maloljetnih delinkvenata ove godine malo veći, naveo  je Đonović.

Po polnoj strukturi, od 90 evidentiranih maloljetnih lica, deset su djevojčice, a ostalih 80 su dječaci.

Đonović naglašava da što se tiče djece mlađe od 14 godina koja su krivično neodgovorna, u protekloj godini je evidentirano četvoro djece asocijalnog ponašanja.

– U strukturi počinjenih djela, 78 su prekršaji iz ZOOBS-a na putevima, 17 prekršaji iz Zakona o JRM, zatim tri prekršaja u porodičnoj zajednici, tri krivična djela krađe, devet krivičnih djela teške krađe, jedan prekršaj iz Zakona o zaštiti od zloupotrebe opojnih droga, 14 krivičnih djela nepostupanje po zdravstvenim propisima u širenju opasne zarazne bolesti, dva krivčna djela laka tjelesna povreda, šest krivičnih djela oduzimanje vozila, jedno krivično djelo falsifikovanje isprave i deset djela asocijalno ponašanje,  kaže Đonović.

Tokom godine, kazao je Đonović,  redovno je  sprovođena vaspitna mjera pojačanog nadzora od strane organa starateljstva za deset maloljetnika, od kojih je jedan u toku godine završio obavezu.

-Stručnoj službi su redovno tromjesečno dostavljani odgovarajući izvještaji o toku sprovođenja ove vaspitne mjere. Takođe je za šest maloljetnika praćeno sprovođenje vaspitne mjere pojačanog nadzora od strane zakonskog zastupnika, o čemu je redovno dvomjesečno obavještavan sud koji je ovu mjeru izrekao. Započeto je krajem prošle godine i jedno praćenje vaspitne mjere posebne obaveze – obavljanje humanitarnog ili društveno- korisnog rada, koje je u međuvremenu završeno, kazao je Đonović dodajući da je u Centru za djecu i mlade „Ljubović” u Podgorici smještena je jedna maloljetnica.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još