Tri Crnogorke preuzimaju kormilo

 Tri Crnogorke preuzimaju kormilo

Iako udio ženske populacije u svijetu pomoraca predstavlja još uvijek neveliki fenomen, tri vrijedne i uporne Crnogorke, Anđela Ćetković, Isidora Jovanović i Tomislava Krstić, završivši studije na Pomorskom fakultetu u Kotoru, uspjele su da ostvare svoje namjere i želje, ali i dokazale da mogu da odgovore svim izazovima ove profesije, pa i da, kako kažu, ravnopravno stoje “rame uz rame” uz sve ostale kolege.

Kako navode iz Univerziteta Crne Gore, prema zvaničnim podacima Međunarodne pomorske organizacije, kao i brojnih pojedinačnih studija, žene čine svega oko 2% pomorske populacije, koja broji nešto više od 1,2 miliona pomoraca. Pri tom je najveći dio žena-pomoraca zaposlen na trajektima ili brodovima za kružna putovanja, dok se smatra da je svega oko 6% njih dio posada teretnih brodova.

“Ako uzmemo u obzir položaj žena u smislu (ne)jednakosti u odnosu na mušku pol u zemljama Balkana, prije svega u smislu poslova koje obavljaju, pozicija koje zauzimaju i zarada koje ostvaruju, ne čudi što je društvena podrška našim djevojčicama i djevojkama još siromašnija kada je u pitanju upis u srednju pomorsku školu ili na pomorski fakultet. Procenat djevojaka na Pomorskom fakultetu Kotor, a, slobodni smo pretpostaviti, i na sličnim institucijama u bliskom okruženju, značajno zaostaje za zemljama Evrope i generalno razvijenog svijeta, ali se istovremeno i povećava“, navode u saopštenju.

Objašnjavaju da uzimajući u obzir sva postojeća ograničenja, kako prirodna (vezana za majčinstvo), tako i društveno-nametnuta, nije za čuditi se što su one koje se uprkos svemu odluče da slijede svoj san, odlučnije u tom nastojanju, i u odnosu na edukativne i profesionalne zahtjeve koji se pred njih stavljaju, često uspješnije od većine svojih kolega suprotnog i „jačeg“ pola.

Stoga im je posebno zadovoljstvo da predstave tri dame koje su nedavno diplomirale na Pomorskom fakultetu u Kotoru. Isitiču da one svoju uspješnost na tehničkim pomorskim smjerovima, već uspješno pretaču i nadograđuju u profesionalnoj karijeri.

Anđela Ćetković rođena je 1997. godine na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završila je u Herceg Novom.

Anđela Ćeković, Foto: UCG

Slijedeći svoj san još iz djetinstva, da ode na brod i plovi svjetskim morima, 2015. godine upisala je akademski studijski program Pomorske nauke. U toku studija bila je dobitnik stipendije opštine Herceg Novi za najbolje studente sa područja opštine, a 2018. godine, Anđela je nagrađena kao najbolji student svog studijskog programa.

Nakon završenih osnovnih studija, upisala je specijalističke studije Pomorske nauke i 2019. godine, nakon položenih ispita, odbranila i specijalistički rad na temu „Teretne operacije na LPG brodovima”.

Osim velikog rada tokom akademskih mjeseci, Anđela je vrijedno radila i tokom ljetnjeg raspusta, pa je tako, preko programa „Work and Travel”, boravila i radila u Sjedinjenim Američkim Državama, u četiri navrata po više mjeseci.

Još tokom studija, bila je učesnik edukativnih plovidbi školskim brodom “Jadran” 2018. godine i 2019. godine. Novembra 2020.godine, Anđelina želja konačno postaje njena profesionalna stvarnost. U Cape Town-u, ukrcala se na brod „Corvette” kompanije Dorian LPG, na kojemu odrađuje svoju kadeturu.

Kaže da svoje radno vrijeme trenutno najvećim dijelom provodi na komandnom mostu zajedno sa drugim i trećim oficirom. Ističe da joj je znanje stečeno na Pomorskom fakultetu Kotor dragocjeno na brodu, i to ne samo za navigaciju već i za poznavanje mašina. Prvih par dana je tako na brodu čak više radila sa mašincima zaduženim za uređaje i linije za gas, kako bi što više naučila o teretu i proširila znanje o pumpama, kompresorima, motoru itd. Ovo joj je pomoglo da, kako kaže, što prije “pohvata” kako funkcioniše ukrcaj/iskrcaj tereta.

Interesantno je da je Anđela svega mjesec dana nakon ukrcaja imala čuveno krštenje na moru. Naime, prilikom prvog prelaska ekvatora za nekog pomorca, običaj je da kapetan i posada prirede posebnu ceremoniju, koja unekoliko može da se razlikuje od kompanije do kompanije, pa i u zavisnosti od samog sastava posade. Često se dešava da pomorci završe kadeturu, pa i kasnije „vijađe”, a da im se ne ostvari želja da dožive i ovaj dio stare pomorske tradicije – razlog više da tradicionalna i zabavna ceremonija priređena za Anđelu i još jednog člana posade bude posebna i nezaboravna.

“Paluba je bila ukrašena zastavama. Potom je kapetan, koji je inače iz Latvie (Letonije) pozvao posadu da izadje na palubu. Nas dvoje smo morali da prolazimo ispod konopa, da puzimo, a sa druge strane su nas polivali vodom…Nakon toga smo pili morsku vodu, posle čega je kapetan donio koktel napravljen od raznih vrsta sokova. Tako smo prešli magični ekvator i dobili sertifikat. Ovaj predivan osjećaj ću pamtiti cijelog života!” utisci su koje nam prenosi Anđela.

Morska krštenja često kombinuju svečane i duhovite momente, koji za one koji ga prolaze nijesu uvijek i u svakom detalju prijatni, ali su im svakako važni i dragocjeni. Željno ih i sa uzbuđenjem iščekuje svaki mladi pomorac i rado ih se prisjeća cijelog života.

“Plavo krštenje” na prvom vijađu doživjela je i njena koleginica, Isidora Jovanović.

Isidora Jovanović, Foto: Privatna arhiva

Isidora je osnovnu i srednju školu završila u Baru. Na Pomorskom fakultetu Kotor je završila osnovne i specijasitičke akademske studije studijskog programa Pomorske nauke, na kojemu je 2016. godine proglašena za najboljeg studenta svog studijskog programa. Specijalističke studije završila je jula 2020. maksimalnom prosječnom ocjenom.Image

Vrijedno radeći u toku studija, nestrpljivo je čekala da stečeno znanje primijeni i na brodu. Želja joj se ispunila već krajem septembra 2020. godine, kada je svoju pomorsku karijeru na moru započela na tankeru „Hafnia Lise”, kompanije Thome Ship Management. Tanker broji ukupno dvadeset članova posade, od kojih je Isidora jedina žena. Ističe da su kolege vrlo korektne i prijateljski nastrojene, voljni da pomognu i savjetuju, ukažu na eventualne propuste, a da pravila, disciplina i način rada važe jednako za sve. Uslovi su specifični i zahtjevni, ali kaže da se veoma dobro snašla i da je jako zadovoljna. Pri tom ne skriva uzbuđenje što konačno plovi svjetskim morima o kojima je toliko sanjala, naročito što ih sada doživljava iz perspektive aktivnog pomorca na zahtjevnom plovilu kakav je tanker. Ne skriva ni ljubav prema svom kraju i svojoj zemlji, koja je utoliko još veća, kao ni nostalgiju prema domu koju sada dijeli sa svim pomorcima svijeta.

Posao koji obavlja obuhvata standardne fizičke radove (farbanje, “piketanje”, podmazivanje), kao i administrativne poslove vezane za dnevnu, nedjeljnu ili mjesečnu kontrolu opreme na brodu, papirologiju vezanu za uplovljavanje i isplovljavanje, i slično. Pored toga, dnevno odrađuje i svoju četvoročasovnu stražu na komandnom mostu.

Brod posjeduje klasu ledolomca, tako da Isidoru očekuje nešto oštrija zima. Ruta broda je Boston – Corpus Christi i uobičajeni terminali tečnog tereta na istočnoj obali Sjeverne Amerike prema Montrealu (Quebec), povremeno i poneki terminal u Južnoj Americi.

Isidorin vedar duh, otvorenost za izazove i spremnost za učenje i rad, kao što smo od nje to i očekivali, otvorili su joj vrata ovog zanimljivog, ali specifičnog i zahtjevnog poziva.

Tomislavu Krstić je ljubav prema pomorskoj profesiji dovela u Kotor čak iz Kruševca, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Tomislava Krstić

Godine 2016. upisala je Pomorski fakultet Kotor, gdje je uspješno završila osnovne akademske studije na studijskom program Pomorske nauke i položila sve ispite na specijalističkim akademskim studijama istog programa.

Kao kadet palube, ukrcala se na brod „MSC Algeciras” početkom jula 2020. godine. Tomislava kaže da je prezadovImageoljna načinom na koji je otpočela njena pomorska karijera. Posada je, kaže, odlična i veoma se dobro uklopila u potpuno novo okruženje.

Ruta na kojoj trenutno plovi je „California Express” koja obuhvata Italiju, Španiju, Panamu, Meksiko, Kaliforniju i Kanadu. Trenutno je u Vancouver-u, koji je i poslednja luka ovog „charter-a”, nakon koje kreću za Kinu pod novim ugovorom o zakupu broda.

Tokom plovidbe, obavlja redovne dnevne poslove na palubi, koji podrazumijevaju održavanje broda i opreme, provjeru uređaja. Uveče obavlja dužnosti osmatrača i kormilara na mostu. Dok je brod u luci, prati teretne operacije, vodi dnevnike tereta i posjetilaca.

Interesantno je da je Tomislava ljubav prema moru prenijela i na svoju mlađu braću, blizance Petra i Pavla, koji su krenuli njenim stopama i upisali akademski studijski program Brodomašinstvo istog Fakulteta.

“Znanje stečeno na Pomorskom fakultetu Kotor mi je dalo jaku osnovu za posao koji trenutno obavljam i tako mi pomoglo u daljem nadograđivanju” ističe Tomislava. Ona napominje da su savjeti i iskustva koje su profesori i saradnici Fakulteta svakodnevno prenosili tokom studija bili od velike pomoći prilikom prilagođavanja novom životnom i radnom okruženju na brodu. “To puno znači, pogotovo ako ste prvi put na brodu, a pri tom još i jedina devojka” navodi naša studentkinja Tomislava Krstić. “Zato bih poručila devojkama koje vuče more da upišu Pomorski fakultet, da iskoriste pametno godine školovanja, da nadograđuju svoje znanje, da se ne plaše, već da sigurnim koracima krenu ka oficirskom zvanju, sav strah prebace u uzbuđenje, krenu punim jedrima napred!”, kazala je Tomislava.

Slične poruke za svoje buduće koleginice imaju i Anđela i Isidora.

Ispunjene zadovoljstvom što su uspjele da ostvare svoje namjere i želje, ističući da bi i ponovo odabrale isti poziv, sada su već i dokazale da mogu da odgovore svim izazovima omiljene profesije i da, kako kažu, ravnopravno stoje “rame uz rame” uz sve ostale kolege. Poznavajući ih, dodajemo, u najmanju ruku!

“Iako svesrdno podržavamo savremena nastojanja brojnih međunarodnih projekata za poboljšanje položaja žena, pa, između ostalog, i žena u pomorstvu, ova priča nije zamišljena kao kritika društvenih nejednakosti, koje su nesumnjivo aktuelne. Naprotiv, želimo da promovišemo i afirmišemo pozitivna iskustva, prije svega, prenoseći poruku ovih uspješnih djevojaka: okruženje, streotipi, trenutne situacije i mišljenja drugih nijesu bitni, ukoliko znate što želite, što volite i za to vrijedno, temeljno i strpljivo radite. Uspjeh i podrška u tom slučaju neizostavno stižu, kao i dobar osjećaj, ispunjenost i velika inspiracija za sve ostale. Bravo djevojke, hvala vam, i mirno more!“, poručili su iz UCG.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja