TO Bar nagrađuje najbolje ideje za nove turističke atrakcije

 TO Bar nagrađuje najbolje ideje za nove turističke atrakcije

Foto: TO Bar

Turistička organizacija Bar organizuje, po prvi put, nagradnu igru naslovljenu „Osmislite nam novu turističku atrakciju“. Za najbolje ideje obezbijeđene su vrijedne novčane nagrade, a od učesnika se očekuje da pokažu inovativnost i kreativnost.

Kriterijumi za odabir predloga su: da je prijedlog za opštu upotrebu, da je zabavnog karaktera i posjeduje sadržaj za djecu, da do sada nije direktno promovisan kroz turističku propagandu i da posjeduje potencijal za turističku valorizaciju.

Nagradni fond za učesnike je 500, 300 i 200 eura za najbolja tri rješenja.

„Rješenje mora biti skladno uklopljeno u predloženi prostor sa posebnom pažnjom prema komunikacijama oko i ka objektu/atrakciji, te učiniti ga uočljivim iz okruženja. Prijedlozi treba da sadrže kratak tekstualni opis i priloge (u vidu fotografije i sl.), u cilju valjanog opisa i argumentacije“, kažu u TO Bar.

Prijave sa materijalom treba poslati do 31. januara 2021. godine, neposredno ili putem pošte na adresu: Turistička organizacija Opštine Bar, Ulica Vladimira Rolovića broj 10, 85000 Bar, sa naznakom za nagradnu igru: „Osmislite nam novu turističku atrakciju“ u zatvorenoj koverti sa šifrom autora u uglu omota. Uz materijal je potrebno dostaviti ime autora, e-mail adresu i kontakt telefon.

Stručni žiri će u roku od deset dana od dana zatvaranja nagradne igre dodijeliti nagrade.

Vlasnička prava nagrađenih radova poslije isplate nagrada, prelaze u vlasništvo TO Bar, koja ih isključivo može koristiti u navedenu svrhu, u cjelini ili u segmentima. Svoju saglasnost na gore pomenute uslove autor rada daje samim učešćem.

Turistička Organizacija Bar će za realizaciju prvonagradjene atrakcije opredijeliti do 10.000 eura, što učesnici u nagradnoj igri trebaju uzeti u obzir prilikom podnošenja prijedloga, kako bi realizacija istih bila moguća.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još