Prva predškolska ustanova u Baru obilježila vijek postojanja

 Prva predškolska ustanova u Baru obilježila vijek postojanja

Maskenbač u vrtiću na Pristanu, grupa djece sa vaspitačicom Milojkom Vukmanović

Prvo dječije zabavište u Baru svoja vrata otvorilo je prije tačno jednog vijeka – školske 1921./1922. godine. Dvadeset i pet mališana, uzrasta od 4 do 6 godina, u neuslovnim prostorijama pri Osnovnoj školi u Starom Baru učila su i zabavljala se sa prvom vaspitačicom, odnosno zabaviljom, kako se ovo zvanje nekada nazivalo, Milicom Pavlović.

Prvo dječije zabavište u našem gradu, koje danas nosi ime Vukosave Ivanović Mašanović, 21. marta ove godine proslavilo je svoj stoti rođendan. Kao ni mnoga slavlja kojima smo se u prethodnoj godini radovali, ni ovo nije moglo biti na pravi način organizovano, zbog pandemije koronavirusa, ali slavlje neće izostati, kaže direktorica JPU “Vukosava Ivanović Mašanović” Stanislava Tanja Bardić.

Zgrada dječijeg vrtića na Pristanu

 “Prvo dječije zabavište u Baru otvoreno je pri osnovnoj školi u Starom Baru školske 1921/22. godine. Nastavu je izvodilja zabavilja Milica Pavlović, u zgradi starobarske škole, u neuslovnim prostorijama.  Dekretom bana Zetske banovine od  6. decembra 1930 godine naređeno je da se otvori i odmah počne sa radom državno zabavište u Baru. Uz odobrenje Ministarstva prosvjete Kraljevine Jugoslavije Barska arcibiskupija ustupila je kuću i vrt u Gretvi za potrebe zabavišta.  Godine 1932. osnovana su dva zabavišta u Baru – jedno u Gretvi u kojem je radila sestra Stanislava Barać, a drugo u strarobarskoj školi”, počinje razgovor Bardić.

Deset godina nakon otvaranja vrtića, odnosno u toku školske 1931/32. godine, je prema sačuvanim spisima u zabavište bilo upisano 78 mališana, sa kojima su radile tri zabavilje.

“U periodu od 1931. godine zaključno sa školskom 1940/41. godinom u zabavištu, koje je bilo u sastavu starobarske škole, radile su zabavilje – Stanislava Barać, Viktorija Paviša i Zorka Mijušković. U decembru 1937. godine otvara se zabavište pri Državnoj narodnoj školi u Popovićima (Bar). U novootvorenom zabavištu nastavu je izvodila učiteljica Fanika Despotović”, navodi Bardić, dodajući da je u tom periodu vrtić pohađalo skoro 250 mališana u okviru barskog sreza.

Doček Nove, 1973. godine u objektu na Topolici

Brojno stanje djece u zabavištima barskog sreza tada je bilo – u Starom Baru 79, u Baru – Popovići 81, Ulcinju 70, odnosno ukupno 230 djece”, precizira direktorica barskog vrtića, i ističe da je u ratnim godinama vrtić morao pauzirati sa radom. Vrata ove predškolske ustanove su, za vrijeme italijanske okupacije, bila otvorena samo školske 1941./1942. godine.

Zabavište u Baru vremenom je proširivalo svoje kapacitete, pa se iz zapisnika Nastavničkog vijeća iz 1953. godine saznaje da je u sastavu škole radilo zabavište sa tri odjeljenja – dva su se nalazila u zgradi gimnazije, a jedno u zgradi osnovne škole.

Proslava Nove godine u objektu u Polju

Nastavu su izvodile učiteljice zabavilje Milosava Kavaja, Milka Lekić, Ljiljana Čobrenović i Jelena Popović Janjić”, kaže direktorica barskog vrtića.

Krajem 1955. godine umjesto dotadašnjeg naziva “zabavište” za ustanove na ovom stupnju ustanovljen je novi naziv – dječiji vrtić, a od 12. jula 1963. godine, na osnovu odluke Opštine Bar, Dječiji vrtić u Baru i Dječiji vrtić u Starom Baru integrisani su u jednu vaspitno – obrazovnu ustanovu pod nazivom Dječiji vrtić “Vukosava Ivanović Mašanović”.

Umjesto na svoje vjenčanje, Vukosava Ivanović Mašanović otišla je da brani Virpazar

Barski vrtić ime nosi po naprednoj studentkinji prava u Beogradu Vukosavi Ivanović, rodom iz Podgorice. „Bila je veoma aktivna u revolucionarnom radu na Beogradskom univerzitetu. Toma Mašanovića, iz sela Orahovo u Crmnici, upoznala je 1939. godine. Vjerili su se pred rat, umjesto na vjenčanje 13.jula 1941. godine otišli su da brane Virpazar. U avgustu 1941. godine pali su u ruke okupatoru i strijeljani 19. avgusta 1941. godine“, navodi Stanislava Tanja Bardić.

Bivša zgrada Đačkog doma u Starom Baru u kojem je radilo odjeljenje vrtića poslije 1968. godine

Od teških početaka do 12 modernih vaspitnih jedinica

Od 1921. godine do danas JPU ”Vukosava Ivanović Mašanović” prolazila je kroz različite faze svog postojanja, ali je imala stalan kontinuitet i vaspitno-obrazovni cilj koji je bio neizostavan u najtežim trenucima za život i rad na ovim prostorima. Danas smo savremena ustanova koja prati tokove i reforme predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Obrazovanje u ranom djetinjstvu je svrsishodna korist kako za samo dijete, tako i za društvo u cjelini. Naša ustanova iz godine u godinu bilježi sve veći obuhvat djece. Cilj nam je da vrtić bude dostupan svakom djetetu u našoj Opštini, kako u gradskom jezgru, tako i u ruralnom području. Takođe, ulažemo velike napore kako bi zainteresovali roditelje iz marginalizovnih grupa da je boravak djeteta u vrtiću bezbjedan, koristan kako porodici, tako i zajednici uopšte. U tom pogledu naša ustanova ima nesebičnu pomoć lokalne zajednice i Crvenog Krsta Bar”, navodi Tanja Bardić.

Otvaranje vrtića u Bjelišima 1983. godine

Danas JPU” Vukosava Ivanović Mašanović” ima 12 vaspitnih jedinica na području opštine Bar. Ukupan broj upisane djece prelazio je 1512 u ovoj školskoj godini, a stvarni kapaciteti bili su 650.

Iz godine u godinu uvećavani su zakupom prostora od AD “Luka Bar” i proširenjem vaspitne jedinice “Sanjalica”, koja se nalazi takođe u iznajmljenom prostoru mjesne zajednice Polje. Upisivanjem velikog broja djece ukazala se potreba za otvaranjem novih grupa kraćeg popodnevnog programa i interaktivne grupe koja se nalazi pri osnovnoj školi u Gorani. Sve ovo je zahtijevalo i stvaranje uslova za prihvat i smještaj djece, i to ne samo prostornih već i kadrovskih i stručnih kapaciteta kako bi se zadovoljili standardi kvaliteta rada u sigurnom i bezbjednom okruženju, higijenski uslovi i drugi uslovi, kao i pripremanje kvalitetnih i odgovarajućih obroka”, precizira naša sagovornica.

Svi se sa posebnom nježnošću sjećamo dana provedenih u vrtiću

U barskom vrtiću prva znanja, koja su osnov daljem nadograđivanju u svim sferama života, stekli su brojni mališani u prethodnom vijeku, i to je samo jedna od stavki koje čine jubilej 100 godina postojanja značajnim.

Ne smijemo zaboraviti ni prva prijateljstva i prve simpatije, tako da mislim da se svi sa posebnom nježnošću sjećamo dana provedenih u vrtiću. Obzirom na to da sam trenutno na čelu ustanove kada se obilježava njena stogodišnjica, ne mogu da sakrijem da osjećam veliko zadovoljstvo, ali i odgovornost da njen rad, za koji je zaslužan cijeli kolektiv, bude prikazan na najbolji način kroz saradnju i to sa roditeljima, lokalnom zajednicom i drugim institucijama”, kaže Bardić i dodaje da joj je žao što trenutna epidemiološka situacija nije dozvolila da se ovako veliki jubilej obilježi na način kako je to i planirano – kroz manifestacije, priredbe, izložbe dječijih radova, ali i izrade publikacije u susret stogodišnjici vrtića, koja je zbog trenutne situacije još uvijek u pripremi.

Pandemija je uticala na sve segmente društva, pa nije zaobišla ni funkcionisanje predškolskih ustanova.

Sama situacija, koja je nažalost još uvijek aktuelna kako kod nas tako i svugdje u svijetu, uticala je na rad svih institucija, pa tako i vaspitno-obrazovnih. Situacija sa COVID 19 nije zaobišla ni  naše vrtiće. Kao prvo nijesmo mogli da organizujemo sve priredbe i druženja koja su karakteristična za obilježavanje značajnih datuma. Što se tiče vaspitno-obrazovnog rada on se odvijao nesmetano. Sve što je planirano u tom segmentu je i odrađeno kako online, preko naše zvanične Fejsbuk stranic,e tako i u neposrednom radu sa djecom u grupi. U jednom trenutku problem je bio nedostatak kadra, vaspitačica, kuhinjskog osoblja, ali smo dobrom i stručnom organizacijom rada i predanošću zaposlenih prevazišli sve prepreke. Ono što je, u ovom trenutku najvažnije,je da su svi zaposleni učestvovali u zajedničkoj misiji očuvanja zdravlja najmlađih, pridržavajući se strogih mjera”, kaže Bardić.

Danas je JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ savremena ustanova koja prati tokove i reforme predškolskog vaspitanja i obrazovanj

Cilj: Povoljna društvena i materijalna sredina

U periodu mandata Stanislave Tanje Bardić otvorena je, između ostalog, vaspitna jedinica “Bubamara” za djecu jasličnog uzrasta, dok je kuhinja u vaspitnoj jedinici “Mala Luka” opremljena za samostalno pripremanje obroka, koji su u ranijem periodu transportovani iz Centralne kuhinje.

Sve ovo urađeno je u periodu prije pandemije korona virusa. Tokom ljetnjeg odmora renoviran je dio objekta “ Pužić Veseljko” u Bjelišima koji je i centralni vrtić sa najvećim obuhvatom djece u gradu, a  u potpunosti smo renovirali i prilagodili djeci dvorište u objektu “Mali Princ” u Šušnju. U saradnji sa Komunalnim preduzećem, dvorišta su obogaćena i oplemenjena zasadima koje njeguju naša djeca zajedno sa svojim vaspitačicama”, kaže Bardić.

Na kraju, Bardić kaže da savremena predškolska ustanova ima zadatak da djeci obezbijedi povoljnu društvenu i materijalnu sredinu.

Cilj nam je da, pored infrastrukturnih projekata koje smo planirali i opremanja radnih soba didaktičkim materijalom, unaprijedimo nesmetani i kvalitetan vaspitno-obrazovni rad, pa je profesionalni razvoj nastavnika Stručne službe jedan od strateških ciljeva koji u kontinuitetu sprovodimo”, zaključila je Tanja Bardić.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još