Stara maslina u Baru proglašena Spomenikom prirode

 Stara maslina u Baru proglašena Spomenikom prirode

Stablo Stare masline na Mirovici u Baru proglašeno je zaštićenim prirodnim dobrom – Spomenikom prirode u kategoriji zaštite – grupa stabala velike starosti.

Donošenjem odluke o zaštićenom prirodnom dobru, precizirani su način zaštite i razvoja Stare masline, smjernice za njen dalji razvoj, aktivnosti koje se mogu vršiti u okviru uspostavljenog režima zaštite, kao i dozvoljene i zabranjene mjere, i uslovi zaštite ovog prirodnog dobra.

Generalni koncept upravljanja zaštićenim prirodnim dobrom Stara maslina zasnovan je na zaštiti i očuvanju stabla masline sprovođenjem redovnih mjera njege i zaštite. Kako bi se obezbjedila zaštita, zabranjene su sve aktivnosti koje imaju negativan uticaj na zdravstveno stanje, odnosno fiziološku kondiciju stabla. U cilju zaštite i unapređenja Stare masline sprovodiće se redovni monitoring stabla, podsticati i sprovoditi naučna istraživanja, koristiti u edukativne i turističke svrhe, promovisati prirodne vrijednosti područja i vršiti popularizacija integralne zaštite prostora.

Odluku o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra: Spomenik prirode „Stablo Stare masline (Olea Europeaea L.) na Mirovici u Baru“ donijela je Skupština Opštine Bar na 22. zasijedanju decembra prošle godine, a sastavni dio odluke čini i Studija zaštite koju je pripremila Agencija za zaštitu prirode i životne sredine. Upravljač Spomenikom prirode biće Sekretarijat za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar, koji će voditi računa o zaštiti i svim aktivnostima vezano za Staru maslinu.

Spomenik prirode Stara maslina na Mirovici baštini bogato kulturno-istorijsko nasljeđe koje je dio identiteta grada Bara. Ovo stablo je specifično i jedinstveno u ovom dijelu Crnogorskog primorja i predstavlja viševjekovno svjedočanstvo o ljudskim aktivnostima na području Bara, o čovjekovom prisustvu u prostoru i vremenu, te je, kao nasljeđe koje pripada svima, zaštićeno, kako bi se kao takvo prenosilo budućim generacijama. Stoga je od presudne važnosti sačuvati ovu prirodnu vrijednost kao dio kulturno-istorijskog i prostornog nasljeđa Bara, primorja i Crne Gore. Spomenik prirode Stara maslina je, sa stanovišta zaštite prirode, vrijedno stablo koje zahtijeva zaštitu i usmjereno upravljanje u cilju očuvanja biološke, kulturne i predione raznovrsnosti.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još