Spajić: Država će postati trajni vlasnik dva aviona za 21 milion dolara

 Spajić: Država će postati trajni vlasnik dva aviona za 21 milion dolara

Spajić, Foto: gov.me

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila „Informaciju za kupovinu dva aviona Embraer 195 za potrebe kompanije „To Montenegro“ d.o.o.” i time ostvarila uštedu od preko 43 miliona američkih dolara, ali i načinila veliki korak ka uspostavljanju letova nacionalnog avio prevoznika.

„Montenegro Airlines“, kompanija koju su prethodna vlast i loša politika upravljanja dovele u izuzetno nepovoljnu finansijsku situaciju, potpisao je još u julu 2007. godine Ugovor o zakupu dva vazduhoplova sa kompanijom GE Capital Aviation Services (GECAS). Period zakupa utvrđen ovim ugovorom o operativnom lizingu je osam godina, a ukupna preostala dugovanja po važećem zakupu iznose preko 39 miliona američkih dolara.

Imajući u vidu da je Vlada Crne Gore osnivač i vlasnik „Montenegro Airlines“-a, sav teret prijevremenog raskida ugovora sa naše strane morao bi biti isplaćen od novca naših građana, iz državnog budžeta. U tom slučaju, troškovi bi iznosili preko 43 miliona američkih dolara, od čega bi preko 39 miliona moralo biti opredijeljeno za izmirivanje preostalih obaveza iz važećeg ugovora, dok bi advokatski i sudski troškovi dodatno uvećali iznos. Osim toga, država bi izgubila i sva prava na dva vazduhoplova koja su predmet ovog Ugovora o zakupu.

Mukotrpnim i direktnim pregovorima, koji su se svakodnevno odvijali tokom prethodnih mjesec dana, ovaj scenario je izbjegnut i budžetska sredstva su sačuvana. Postignut je dogovor da, umjesto izmirivanja preostalih obaveza i plaćanja penala zbog prijevremenog raskida ugovora, država od GECAS-a otkupi dva predmetna vazduhoplova po ukupnoj cijeni od 21.784.000,00 američkih dolara. Na ovaj način ostvarena je ušteda od preko 43 miliona američkih dolara.

„Danas je postignut ogroman napredak. Umjesto da država plati preko 43 miliona američkih dolara zbog raskida važećeg Ugovora o zakupu dva vazduhoplova između „Montenegro Airlines“-a i GECAS-a, uz to gubeći sva prava raspolaganja tim vazduhoplovima, danas smo donijeli odluku da ih otkupimo za nešto preko 21 milion američkih dolara. To znači da će oni trajno biti u vlasništvu države“ istakao je ministar finansija i socijalnog staranja, mr Milojko Spajić.

Ova Vlada je još jednom dokazala da vodi računa o svakom euru koji se potroši iz državnog budžeta i da uvijek teži postizanju održivih i konačnih rješenja. Naš cilj je da svaki problem sa kojim se suočimo trajno riješimo, na način koji će našim građanima i našoj državi osigurati prosperitet.  Kupovinom ova dva vazduhoplova bićemo korak bliže ostvarenju našeg cilja, a to je da „To Montenegro“ postane operativan i da se letovi ponovo uspostave do 1. juna ove godine.

„Veliki korak ka ponovnom uspostavljanju letova danas – katastrofalni, stari ugovor o rentiranju aviona izmedju MA i GECAS-a koji je predviđao penale i troškove više od 43 miliona dolara je zamijenjen kupoprodajnim kojim će država postati trajni vlasnik dva aviona za 21 milion dolara. ToMontenegro!“, napisao je Spajić na Tviteru.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još