Skupština akcionara AD Luka Bar danas izabrala novi Odbor direktora

 Skupština akcionara AD Luka Bar danas izabrala novi Odbor direktora

Skupština akcionara AD Luka Bar danas je izabrala  novi Odbor direktora ovog preduzeća čiji je većinski vlasnik država. U novoimenovanom odboru direktora su: Slađana Perišić (član), Savo Vujošević (član), Milorad Krgović (nezavisni član), Aleksandar Lekić (nazavisni član) i prof.dr Milivoje Radović (nezavisni član)

Danas u podne počinje  konstitutivna sjednica novoizabranog Odbora direktora.  

Prethodno je Skuština razriješila dosadašnji Odbor direktora AD Luka Bar u čijem sastavu su bili: Branko Branković, Zoran Srzentić, Zoran Radojičić, Damir Raščić i Milivoje Knežević

-Odbor direktora koji je radio u ovom sazivu u prethodnih godinu i po dana,  u skladu sa zakonom i Statutom preduzeća,  obavljali  su  na jedan način koji se može u punom smislu okarakterisati kao izuzetno efikasan. Bio je jako dobra spona između menadžmenta i svih upošljenih u preduzeću.  Svi članovi Borda direktora u fazama koje su bile neophodne za donošenje odluka radi održavanja i unapređenja poslovanja Luke Bar taj  posao su radili na način koji zaslužuje da im na današnjoj sjednici izrazim zahvalnost i poštovanje prema onome što su prethodnom periodu uradili, kazao je izvršni direktor AD Luka Bar Vladan Vučeljić.

Podsjetimo, današanja  Skupštine akcionara AD Luka Bar je nastavak sjednice koja je počela 28.maja, ali je prekinuta  kada se stiglo do tačke dnevnog reda Prijedlog odluke o razrješenju  i predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora.

Jedan od četri prethodno  predložena člana- predstavnika državnog kapitala, nije imao visoku stručnu spremu.

Statutom kompanije  je  definisano da članovi Odbora direktora AD Luka Bar imaju visoku stručnu spremu.

Prvog dana zasjedanja skupštine akcionara AD Luka Bar je jednoglasno prihvaćen   godišnji finansijski iskaz  i Izvještaj  o poslovanju  „Luka Bar“ AD za 2020. godinu, sa Izveštajem  revizora, kao i izveštaj o radu Odbora direktora. 

 

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još