Sindikat bezbjedonosnih institucija komunalije plaća kompenzacijom, policiji 198 stanova

 Sindikat bezbjedonosnih institucija komunalije  plaća kompenzacijom, policiji 198 stanova

Lokacija za zgradu u kojoj je planirano 198 stanova za policiju, Foto: B. Dabić

Za 198 zaposlenih u policiji radi rješavanja njihovog stambenog pitanja u Baru, preko puta  Srednje stručne škole planirana je izgradnja devetospratne zgrade na placu  Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore.  Izgradnjom ove zgrade biće rješeno stamneno pitanje zaposlenih u CB Bar, ANB-u, graničnoj policiji, PJ za građanska stanja i lične isprave, Sektoru za vanredne situacije u Baru, kao  i 17 porodica koje žive u barakama  na lokaciji budućeg stambeno-poslovnog objekta

Investitor,  Sindikat bezbjedonosnih institucija Crne Gore komunalno opremanje zemljišta Opštini Bar će izmiriti kroz vid kompenzacije ( ustupanjem placa od 1.155 m2 i finalno završenog poslovnog prostora neto površine 650 m2 u ukupnom iznosu  od  1.575.000 eura. U poslovnom prostoru koji će biti u vlasništvu Opštine Bar biće smješten vrtić.

Predsjedniku Opštine Bar Dušanu Raičeviću obratio se Sindikat bezbjedonosnih institucija Crne Gore sa zahtjevom za oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevisnkog zemljišta za izgradnju stambene zgrade za rješavanje egistencijalnog pitanja zaposlenih u policiji.

Opština Bar obavjestila je Sindikat „ nema  zakonskih mogućnosti za oslobađanje od plaćanja naknade“, ali predložili su da naknadu izmire ustupanje 1.155 m2 zemljišta na kome je planirana izgradnja saobraćajnice prema DUP Toplica – Bjeliši, i finalno završenog  poslovnog prostora u zgradi, neto  površine 650 m2. Prema mišljenju, ovlašćenog procjenitelja cijena zemljišta je 297. 990 eura (258 E/ M2), cijena poslovnog prostora 1.964,63 E/m2.   

U obrazloženju datom odbornicima, Sekretar Sekretarijata za imovinu i zastupanje Vido Dabanović kazao je da iznos naknade utvrđen u predloženoj odluci predstavlja akontaciju do izrade revidiranog projekta, odnosno konačnog obračuna na osnovu kojih će se precizno utvrditi površina objekta i izvršiti obračun naknade za komunlano opremanje zemljišta.

-Dakle, predložena Odluka nema za cilj oslobađanje od plaćanja naknade, ili njeno umanjenje, već se istom dozvoljava da se u skladu sa propisima utvrđena naknada umjesto u novcu, isplati ustupanjem nepokretnosi (zemljišta i poslovnog prostora), u vrijednosti naknade za komunalno opremanje građevisnkog zemljišta za izgradnju stambene zgrade, objasnio je Dabanović.

Usvajanjem Odluke o načinu izmirenja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, na 22. Sjednici Skupštine opštine Bar, stvoreni su početni uslovi za izgradnju stambene zgrade za policiju u Baru. Odbornici su Odluku usvojili većinom glasova.

Planirana je izgradnja devetospratne stambene zgrade, bruto građevinske površine 15.152 m2, na placu od 4.329 m2.

Sindikat   bezbjedonosnih institucija Crne Gore je vlasnik katastarske parcele 4989 KO Novi Bar, površine 5.484

 Odbornik Vasilije Lalošević  navodi da aposlutno podržava da ljudi riješe stambeno pitanje.

-Dio poslovnog prostora bi bio namjenjen za vrtić koji je trebao da se gradi preko puta buduće zgrade. Ukoliko je to tako,  to  je zanimljiva kombinacija privremenog riješenja dok se ne završi objekat  vrtića. Poslovni prostor ostaje  u vlasništvu opštine Bar, kazao je Lalošević i pitao – je li moguće da ima 198 službenika bezbjedonosnog sektora  u Baru da nemaju riješeno stamneno pitanje.

-Nešto mi to velika brojka. Koliko ih ima zaposlenih. Da se ne desi kao u zgradama „solidarnosti“ da stanove dobiju ljudi koji imaju već po dva tri stana. Jeste li pitali koji su krijeterijumi za te stanove, godina, dvije u službi, pita Lalošević  dodajući da se mora voditi računa kada se prave ovi „aranžami“ jer ima i onih koji nemaju priliku da realizuju kompenzaciju kao što je to uradio Sindikat bezbjedonosnih institucija Crne Gore

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević podsjetio je da je SO Bar sličnu odluku poslednji put donijela  2004.godine kada je lokalni parlament investitoru (zgrada A6 za prosvjetu i zdravstvo) dao i zemljište i oslobodio plaćanja naknade  komunalija. Za uzvrat su Opštini Bar pripali svi poslovni prostori u toj zgradi.

-Ja ovo ne posmatarm kao zahtjev Sindikata, već kao zahtjev naših sugrađana. Često sam bio u prilici da budem pitan – zašto se ne počinje sa realizacoijom ovog projekta, i da li je moguće da Opština koči realizcaiju projekta. Mislim da je danas jasno da ne kočimo, već stvaramo pretpostavke da se sa realizacijom ovog značajnog projekta krene što prije, kazao je Raičević.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja