Savjetovalište za ishranu u okviru projekta – Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta

 Savjetovalište za ishranu u okviru projekta – Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta

Unapređenje zdravlja djece kroz uspostavljanje sistema kontrole kvaliteta ishrane i bezbjednosti hrane i podizanje svijesti o potrebi sticanja zdravih životnih navika cilj je projekta HEPSC – Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta ( „Healthy Eating Pre Schools Children„).

Uz sve preventivne aktivnosti predviđene projektom Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta, osnaživanje laboratorijskih kapaciteta, planirano je osnivanje Savjetovališta za ishranu.

Projekat je značajan za Bar i za cijelu primorsku regiju jer u fokusu je zdravlje djece.

ZU Dom zdravlja Bar je 1.oktobra 2020.godine započeo implementaciju projekta HEPSC koji se finansira iz sredstava Evropske unije u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, 2014-2020.

Ukupan budžet projekta iznosi 657.923,36 eura. Budžet koji se odnosi na ZU Dom zdravlja Bar, koji je i vodeći partner na ovom projektu, iznosi 213.302,96 eura od kojih se iz budžeta projekta finansira iznos od 181.307,51 EUR (85%) dok je iznos nacionalne kontribucije 31.995,45 eura (15%).

Dr Snezana Barjaktarovic-Labović- planirane su edukacije roditelja i vaspitača

– Za postizanje ovog cilja planirana je nabavka laboratorijske opreme za kontrolu kvaliteta i bezbjednosti hrane, nabavka automobila za uzorkovanje, otvaranje savjetovališta za ishranu u okviru Doma zdravlja Bar, kao i veliki broj edukacija stručnog kadra kao i djece predškolskog uzrasta, roditelja i zaposlenih u predškolskim ustanovama (vaspitača i svih koji rade sa hranom), kaže menadžer projekta HEPSC  doc. dr Snezana Barjaktarovic-Labović specijalista higijene, uzi spec. dijetoterapije.

Međutim, zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID 19 Dom zdravlja Bar nije u mogućnosti da obezbjedi  sva potrebna sredstva, pa se obratio za pomoć, u smislu pozajmice, Ministarstvu zdravlja. Ministarstvo zdravlja se obratilo  Ministartvu finansija da razmotri mogućnost pozajmice Domu zdravlja Bar.

-Nakon pozitivnog odgovora Ministartva finansija, konačnu riječ je dala Vlada Crne Gore koja je svojim zaključcima obavezala Fond zdravstva Crne Gore da obezbjedi pozajmicu u iznosu od 100 000 eura za Dom zdravlja Bar, a pošto se novac koji se finansira iz EU fonda refundira pozajmicu ćemo zatvorili odmah nakon refunadacije sredstava iz EU fonda. Kao menadžer projekta  u ime menadžmenta Doma zdravlja Bar, čiju podršku imam od početka realizacije projekta, i u svoje lično ime zahvaljujem se svim pomenutim institucijama koje su prepoznale značaj projekta i kroz odobrenu pozajmicu nam omogućile da blagovremeno i uspješno izvršimo sve planirane aktivnosti, kazala je Barjaktarovic-Labović i zaključila „nadam se da će se brzo ostvariti i prvi pozitivni rezultati projekta -Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta“.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još