Savjet ministara EU: Zapadni Balkan da otkloni nedostatke u oblasti vladavine prava

 Savjet ministara EU: Zapadni Balkan da otkloni nedostatke u oblasti vladavine prava

Zemlje Zapadnog Balkana treba da se usmjere na temeljne reforme, zaštitu osnovnih prava, funkcionisanje i nezavisnost demokratskih institucija, kao i regionalnu saradnju, navodi se u nacrtu zaključaka Savjeta ministara EU za opšte poslove o proširenju i zemljama u tom procesu.

Savjet je u nacrtu potvrdio posvećenost proširenju i naveo da je EU odlučna da ojača i intenzivira angažovanje na svim nivoima kako bi podstakla političku, ekonomsku i socijalnu transformaciju Zapadnog Balkana, uključujući dalju pomoć zasnovanu na opipljivom napretku u vladavini prava i društveno-ekonomskim reformama.

“Savjet se raduje održavanju prve međuvladine konferencije sa Sjevernom Makedonijom i, pod uslovom da su ispunjeni usovi iz zaključaka Savjeta iz marta, sa Albanijom što je prije moguće nakon što Savjet odobri pregovaračke okvire sa tim zemljama”, navodi se u nacrtu zaključaka koji treba da budu usvojeni na sastanku Savjeta 8. decembra.

Kako piše u nacrtu dokumenta, novi pristup proširenju EU (nova metodologija) sa još snažnijim težištem na fundamentalnim reformama i sa ciljem da se proces pristupanja učini predvidljivijim, kredibilnijim i dinamičnijim, zasnovan je na objektivnim kriterijumima i rigoroznim uslovljavanjima i reverzibilnosti.

Savjet u tom kontekstu ističe da je značajno da se osigura da EU može da očuva i produbi svoj razvoj, uključujući kapacitete da primi nove članice.

S obzirom na trenutno stanje reformi partnera na Zapadnom Balkanu, Savjet je istakao hitnu potrebu da se region usredsredi na temeljne reforme kako bi se otklonili brojni strukturni nedostaci u oblastima vladavine prava, osnovnih prava, jačanja demokratskih institucija i reforme javne administracije, kao i oko ekonomskih kriterijuma.

“Čvrsti i održivi rezultati u sprovođenju reformi i konkretni i opipljivi rezultati u tim ključnim oblastima ostaju od suštinskog značaja, posebno za određivanje ukupnog tempa pristupnih pregovora”, ističe se.

Savjet navodi da su vladavina prava i osnovne vrijednosti, iako su neki partneri iz regiona napredovali na tom planu, i dalje jedan od glavnih izazova koji je često povezan sa manjkom političke volje, kontinuiranim elementima zarobljene države i nedostacima u nezavisnosti pravosuđa, institucionalnom otporu i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i sve težem okruženju za civilno društvo.

Navodi se i da mjere donijete u uslovima pandemije moraju da budu proporcionalne, vremenski ograničene i uz poštovanje osnovnih sloboda.

Situacija oko slobode izražavanja i nezavisnosti medija ozbiljno zabrinjava, ocjenjuje se u nacrtu dokumenta i dodaje da su potrebne hitne mjere kako bi se zaštitili ti stubovi demokratije.

Dalje piše da je Savjet ozbiljno zabrnut što su i dalje prisutne prijetnje, zastrašivanja i napadi na novinare i druge medijske aktere i ističe se da te bojazni moraju odlučno da se uklone, uključujući efikasnim istragama i rješavanjem takvih slučajeva kada se pojave.

Ukazuje se i na značaj daljeg napretka u reformi javne administracije, uključujući depolitizaciju i povećanje profesionalizma.

Takođe se ukazuje na najveći značaj inkluzivnog političkog dijaloga, posebno u parlamentima, i snažniju ulogu organizacija civilnog društva.

Savjet je ponovio značaj slobodnih, poštenih i transparentnih izbora u skladu sa standardima OEBS, kao i poštovanje preporuka posmatračkih timova OEBS i EU.

U vezi sa ekonomskim kriterijumima, Savjet je istakao da sprovođenje fundamentalnih reformi ostaje suštinski važno za ekonomski oporavak i razvoj i takođe ukazao na značaj borbe protiv odliva mozgova i obezbjeđenje perspektive za mlade.

Istaknuto je i da su dobri susjedski odnosi i regionalna saradnja ključni elementi procesa proširenja i Savjet je pozdravio napredak u tom domenu, posebno u realizaciji Zajedničkog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana zasnovanog na EU pravilima i stanadarima.

Savjet je pozvao i da se ulože dodatni napori u regionu da se prevaziđe nasljeđe prošlosti i ubrza pomirenje zasnovano na klimi tolerancije, inkluzivnosti i povjerenja i uz snažan angažman civilnog društva.

Istovremeno je Savjet EU ponovo istakao značaj daljeg produbljivanja saradnje oko spoljnopolitičkih pitanja jer EU očekuje usklađivanje sa njenom Spoljnom i bezbjedosnom politikom, posebno oko pitanja od zajedničkog interesa, poput restriktivnih mjera i borbe protiv hibridnih prijetnji.

Dalje je Savjet istakao značaj jačanja saradnje u borbi protv terorizima, radikalizacije i organizovanog kriminala, kao i borbi protiv dezinformacija i hibridnih prijetnji.

Istovremeno je Savjet pohvalio Zapadni Balkan za kontinuirane napore i konstruktivnu saradnju na polju migracija.

Savjet je pozvao na nastavak značajne finansijske i tehničke pomoći u procesu proširenja i SSP, posebno u vidu pretpristupne pomoći.

Navodi se i da je pandemija korona virusa pokazala značaj i vrednost zajedničke borbe protiv izazova.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja