Saradnja u nadzoru mora, jezera i rijeka doprinijela većoj efikasnosti sprečavanja nezakonitih aktivnosti

 Saradnja u nadzoru mora, jezera i rijeka doprinijela većoj efikasnosti sprečavanja  nezakonitih aktivnosti

Dogovoren nastavak zajedničkih aktivnosti za kvalitetniji nadzor mora, rijeka, jezera i luka na radnom sastanku operativnog tima koji čine predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije – Sektor granične policije, Ministarstva odbrane, Vojske Crne Gore – Mornarice Crne Gore i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, shodno Tehničkom sporazumu o mogućim zajedničkim aktivnostima u okviru ovog tima.

-Konstatovano je da su, osim redovnih i prioritetnih aktivnosti iz svoje nadležnosti, Sektor granične policije, Mornarica Vojske Crne Gore i Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, shodno pomenutom Sporazumu i na osnovu poslovnika rada ovog tima, realizovali veliki broj kako preventivnih tako i represivnih zajedničkih aktivnosti u proteklom periodu, posebno u vremenu trajanja epidemije Covid19. Poštujući  mjere zdravstvenih vlasti, zajedničke aktivnosti su realizovane sa visokim stepenom profesionalnosti, pa je uz  blagovremenu reakciju pri realizaciji konkretnih radnji, ostvaren kvalitetan rezultat održavanja povoljnog stepena sigurnosti i bezbjednosti na moru u okviru pomorske plovidbe i zaštite mora, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Takođe, konstatovano je da ostvarena saradnja kroz zajednički nadzor mora, jezera i rijeka doprinijela većoj efikasnosti graničnoj policiji u slučajevima sprečavanja pokušaja nezakonitih aktivnosti duž državne granice, prvenstveno kroz korišćenje postojećih osmatračkih sistema UPS I UL i Mornarice Vojske Crne Gore.

Kao posebno značajno je istaknuto da se od 14. oktobra,  po Sporazumu Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije i EU Agencije FRONTEX, sprovode se  zajedničko pomorsko operativno djelovanje na Jadranskom moru, koje je iako u kratkom vremenskom periodu krajem godine dalo i kvalitetne rezultate u suzbijanju krijumčarenja lica i plovila.

Od strane Lučkih kapetanija i Inspekcija sigurnosti i bezbjednosti na moru, u saradnji sa službenicima Sektora granične policije ostvaren je značajan broj kontrola na moru koje su, pored utvrđivanja poštovanja Zakona o graničnoj kontroli, imale za cilj i utvrđivanje poštovanja propisa iz oblasti pomorske i unutrašnje plovidbe, čime je dat značajan doprinos većem stepenu poštovanja propisa.

Primjena ovog Sporazuma doprinijela je  i efikasnijem sprovođenju nacionalnih planova (traganja i spašavanja na moru i hitnog reagovanja u slučaju zagađenja sa plovnih objekata), što se ogleda u uspješno sprovedenim akcijama, koje su za rezultat imale spašavanje ljudskih života i imovine na moru, te sprečavanje zagađenja mora sa plovnih objekata.

-Na osnovu analiza rizika i dosadašnjih aktivnosti postojećih resursa, a u cilju podizanja efikasnosti na još viši nivo, od strane članova Zajedničkog operativnog tima je za 2021. godinu dogovoren nastavak zajedničkih aktivnosti na operativnom i taktičkom nivou, koje će bez sumnje doprinijeti kvalitetnom nadzoru mora, rijeka, jezera,  luka i priobalnog dijela, kroz praćenje ulaska svih plovila u naše teritorijalne vode, kroz blagovremenu reakciju naših plovila prema „sumnjivim“ kretanjima, kroz kvalitetan rad na kontroli svih lica i plovnih sredstava u našim lukama, kroz blagovremu reakciju u slučajevima traganja i spašavanja na moru, zaključeno je u saopštenju.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja