Raspisan novi tender za dječji park na Topolici, raskinut ugovor sa izvođačem zbog neispunjenja obaveza

 Raspisan novi tender za dječji park na Topolici, raskinut ugovor sa izvođačem zbog neispunjenja obaveza

Opština Bar raspisala je novi javni poziv za izvođača radova za uređenje površine javne namjene, park Topolica-Bjeliši u neposrednoj blizini OŠ „Jugoslavija“. Tender je raspisan nakon jednostranog raskida ugovora od strane Opštine sa firmom „Grand Design“ doo, izvođačem radova po ranijem tenderu, koji nije ispunjavao svoje ugovorne obaveze. Vrijednost raspisanog tendera za park iznosi gotovo 208.000 eura.

„Naime, zbog neispunjenih ugovorenih obaveza koje se odnose na ugovorenu dinamiku i kvalitet izvođenja radova koje je izvođač bio dužan dovršiti u roku od 60 dana od uvođenja u posao, Opština se odlučila na ovaj korak“, ističu iz Opštine Bar.

U obrazloženju raskida ugovora stoji da „kvalitet do sada izvedenih radova kao i njihova dinamika, nedvosmisleno ukazuje na to da izvođač neće okončati radove na uređenju parka u predviđenom roku, niti na dovoljno kvalitetan način ispuniti svoju obavezu po osnovu već izvedenih radova“.

„Isto tako, izvođač je, shodno Ugovoru, dužan da na svoj teret preuzme sve potrebne mjere i aktivnosti kako bi se izvedeni radovi zaštitili od propadanja a Opština će aktivirati i Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora“, zaključuju iz Opštine Bar.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još