Raspisan konkurs za idejno arhitektonsko rješenje za Dnevni centar za djecu sa smetanjama u razvoju

 Raspisan konkurs za idejno arhitektonsko rješenje za Dnevni centar za djecu sa smetanjama u razvoju

Foto: Opština Bar

Opština Bar raspisala je konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju.

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, a osnovni cilj je obezbijediti kvalitetno rješenje objekta na osnovu parametara predviđenih DUP-om Polje-Zaljevo i preporuka datih od strane raspisivača konkursa.

Idejnim arhitektonskim rješenjem potrebno je definisati koncept objekta dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, na parceli u blizini osnovne škole „Meksiko“.

Objekat će biti kapaciteta za 40 korisnika, bruto građevinske površine cca 1.000m², a predviđeno je da ima prostorije namjenjene korisnicima centra, kancelarijski prostor i prateće prostorije.

Dokumentacija koja predstavlja konkursni materijal objavljena je na sajtu Opštine Bar, kao i na sajtovima Saveza arhitekata Crne Gore i Inženjerske komore Crne Gore. Pitanja u vezi sa konkursom mogu se postavljati na e-mail gga@bar.me do 2. februara 2021, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici Opštine Bar, do 11. februara 2021. godine. Rok za predaju radova je do 2. marta 2021. godine.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još