Raspisan Javni poziv za podršku zanatstvu u Baru: Bespovratna sredstva za zanatlije

 Raspisan Javni poziv za podršku zanatstvu u Baru: Bespovratna sredstva za zanatlije

Foto: Portal Bar

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa za podršku razvoja zanastva u opštini Bar 2021-2024. danas je objavljen Javni poziv za učešće u programu za podršku razvoja zanatstva kroz finansijsku podršku u Opštini Bar.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju zanatlije koje su registrovane u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, odnosno preduzetnici i privredna društva u skladu sa Zakonom o zanastvu, kojima je pretežna djelatnost obavljanje jednostavnog ili složenog zanata kao i registrovane zanatlije koje imaju Prijavu za obavljanje zanatske djelatnosti podnijetu Sekretarijatu za privredu Opštine Bar, ali i nezaposlena lica sa prebivalištem u opštini Bar.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih za raspodjelu po ovom Javnom pozivu iznosi 20.000,00 eura. Najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom projektu iznosi 2.000,00 eura. Odobreni projekat se, po pravilu, finansira u iznosu koji ne može biti manji od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi. Ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu učestvuju osobe ženskog pola ili osobe koje imaju do 30 godina starosti, odobreni projekat se finansira u iznosu od 100% opravdanih troškova. Na ovaj način dodatno se žele podstaći upravo mladi ljudi i žene da razvijaju svoje zanate i ostvare ekonomsku nezavisnost.

Ciljevi ovog programa su razvoj društvene svijesti o značaju zanatstva i unapređenje znanja i vještina u toj oblasti, unapređenje poslovnog ambijenta i ekonomske i turističke ponude ali i motivacija mladih i nezaposlenih koji bi izrazili kreativnost i stekli ekonomsku nezavisnost kroz zanatstvo, te u konačnom povećanje broja zanatlija i njihove konkurentnosti u Baru.

Opredijeljena finansijska sredstva dodjeljuju se kao državna pomoć male vrijednosti, odnosno kao subvencija za projekte, prijavljene i odobrene na osnovu ovog Javnog poziva, a u svrhu započinjanja sopstvenog biznisa za sve potencijalne zanatlije, unapređenja postojećeg poslovanja registrovanih zanatlija i otvaranja novih radnih mjesta.

Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za finansiranje opravdanih troškova i to: nabavka opreme što podrazumijeva nabavku opreme i alata namijenjenih isključivo za obavljanje zanatske djelatnosti i nabavku repromaterijala za izradu proizvoda. Zatim promociju zanata kroz učešće na domaćim i medjunarodnim sajmovima i manifestacijama i druge aktivnosti u cilju promocije (promotivni materijal, promocija na društvenim mrežama, izrada web sajta i sl.), kao i za obuke i edukacije u vezi konkretne zanatske djelatnosti.

Javni poziv za učešće u Programu otvoren je 30 dana od dana objavljivanja i dostupan je na web sajtu Opštine Bar: www.bar.me. Prijavna dokumentacija za učešće u okviru Programa može se preuzeti na web sajtu ili u štampanoj verziji u Građanskom birou Opštine Bar. Takodje, sve informacije i stručna pomoć mogu se dobiti putem e-mail adrese: privreda@bar.me, putem telefona 030/301-450 i 030/301-470, ili u kancelariji Sekretarijata za privredu (kancelarija br.126) svakog radnog dana od 08:30 – 14h.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još