Raičević: Da se konačno krene sa rekonstrukcijom regionalnog puta Sveti Ivan-Kamenički most-Krute

 Raičević: Da se konačno krene sa rekonstrukcijom  regionalnog puta Sveti Ivan-Kamenički most-Krute

Opština Bar  je danas uplatila 666.588 eura Ministarstvu finansija i socijalnog staranja za eksproprijaciju na regionalnom putu R-29 kroz Mrkojeviće i ispunila  svoje obaveze koje su nužne za otpočinjanje rekonstrukcije regionalnog puta Sveti Ivan-Kamenički most-Krute.

Regionalni puta Bar-Kamenički most-Krute  ima višestruki značaj. Ova  saobraćajnica  će omogućiti razvoj turizma i poljoprivrede u Mrkojevićima, povezati barsku i ulcinjsku opštinu, a   i  doprinijeti  kvalitetnijem  povezanju  Crne Gore  sa Albanijom.

-Stekli su se  svi uslovi da se Ministarstvo finansija dalje zaduži, sprovede eksproprijacija, da se raspiše izvođački tender i da se konačno krene sa rekonstrukcijom ovog putnog pravca, kazao je danas  predsjednik Opštine Dušan Raičević.

Predsjednik Opštine Bar je istakao  da je ovaj regionalni putni pravac u svim strategijama definisan kao jedan od prioritetnih razvojnih projekata za dalji razvoj grada Bara.

Sporazum iz avgusta 2020. godine zaključen između Opštine Bar, Opštine Ulcinj i Uprave za saobraćaj definisao je obavezu Opštini Bar i Opštini Ulcinj finansiraju i sprovedu postupak eksporprijacije na teritoriji svojih opština, dok se Uprava za saobraćaj obavezala da finansira izvođenje radova shodno revidovanom glavnom projektu. 

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još