Radio Bar napunio 42 godine

 Radio Bar napunio 42 godine

Na današnji dan, prije 42. godine osnovan je Radio Bar.

Dva dana nakon petnaestoaprilskog zemljotresa, u Bar je došao novinar Radio Sarajeva Ante Strelov, istinski utemeljivač Radio Bara, i sa kolegama Nikolom Bilićem i Zoranom Udovičićem, te tehničarom Brankom Vasićem, locirao reportažna kola pored Pošte. Prvu vijest koju je emitovala pokretna stanica, kuriozitet je, napisala su, na njegovu molbu za pomoć, trojica novinara: urednik u “Politici” Kosta Kostadinović, tadašnji dopisnik “Pobjede” Momčilo Popović i dopisnik “Politike” Božidar Milošević.

“Pisana je na krovu jednog automobila 17. aprila oko osam sati izjutra, dok je kiša rominjala, pa su kapi razlivale slova hemijske olovke”, sjećao se Boško Milošević za “Barske novine” decenijama kasnije.

Prva emisija Radio Bara, na ultra-kratkim talasima 105 MHz, 19. aprila 1979. godine, bila je obraćanje predsjednika Opštine Blaža Orlandića. U toku noći od 15. do 18. aprila reporteri Radio Bara – talentovani gimnazijalci – obišli su većinu mjesnih zajednica na području opštine, i važnije gradske kolektive, te napravili reportaže. Gotovo da nije bilo familije koja nije dežurala pored tranzistora. Struje za radio-aparate nije bilo.

Tehničke i novinarske ekipe Radio Sarajeva, Titograda  i Beograda montirale su mobilnu radio stanicu, koja je počela emitovati 115 minuta informativnog programa. Ubrzo su se pridružili novinari i tehničari Radio Zagreba, Dubrovnika, Novog Sada, Skoplja i Prištine. Stanica je emitovala program u funkciji Zajedničke redakcije jugoslovenske radio-difuzije, pa je šira javnost obavještavana o posljedicama zemljotresa i mjerama koje se preduzimaju na njihovom otklanjanju.

Od 1. jula 1979. Radio Bar više nije novinarski “YU pool”, već funkcioniše isključivo kao lokalna radio stanica, u sklopu Centra za informisanje, formiranog kao posebna služba u okviru Opštinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda (SSRN). Za direktora i glavnog i odgovornog urednika imenovan je Borislav Stojović, a prvi novinari od “domaćeg kadra” su bili Ljiljana Đinđinović i Zarija Lekić, ujedno i prvi spiker do početka nove školske godine, kada se vratio na stari posao profesora. Prvi tonac i muzički urednik bio je Vlastimir Bulatović, a njegov pomoćnik, vrlo brzo i samostalan tonac Željko Šekarić.

Preduzeće se 4. decembra 1980. registruje pod nazivom lnformativno-izdavačka i grafička radna organizacija (IGRO) “Solidarnost”, u kojoj su od 1981. postojale tri cjeline: Radio Bar, “Barske novine” i novootvorena štamparija u kojoj su one nastajale. Osnivač je bio zvanično OK SSRN Bar.

Na današni dan, 17. aprila 1999, na dvadeseti rođendan, Radio Bar, “Barske novine” i “bARS” su postali prvi od lokalnih radio stanica i lokalnih novina u Crnoj Gori koji su imali sajt na internetu, posredstvom kanadskog provajdera “Montenegronet”.

Prva emisija na sajtu Radio Bara je bila posvećena zemljotresu iz 1979, a u prva tri mjeseca je stranicu posjetilo tada impresivnih 2.836 korisnika.

Na današnji dan, 17. aprila 2019, na četrdeseti rođendan, pušten je u rad novi web-site na staroj adresi. Radio Bar i Bar Info su dobili novi logo, a Radio Bar je publikovao knjigu o sebi, “Četrdeset godina Radio Bara”, kao prvi lokalni emiter koji je iza sebe ostavio štampani trag postojanja, i snimio dva dokumentarna filma, o prošlosti i sadašnjosti firme.

ŽELJKO MILOVIĆ

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još