Program privremenih objekata na teritoriji opštine u postupku izmjena i dopuna

 Program privremenih objekata na teritoriji opštine  u postupku izmjena i dopuna

Iz Opštine Bar je saopšteno da je, Uslijed velikog interesovanja korisnika prostora, Sekretarijat za uređenje prostora pristupio jeizradi izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na području opštine Bar (za period od 2019. do 2023. godine), te da zainteresovani inicijative mogu podnijeti do 27. maja.

„Inicijative za izmjenu i dopunu Programa mogu se dostaviti na mejl prostor@bar.me, putem pošte ili preko Građanskog biroa Opštine.Informacije u vezi sa postupkom promjene ovog dokumenta zainteresovani mogu dobiti u Sekretarijatu za uređenje prostora kancelarije br.206 i 256, kao i putem mejla prostor@bar.me.Rok za podnošenje inicijativa je od 12.05. do 27.05.2021.godine“, saopšteno je iz Opštine Bar.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još