Predložen za člana Odbora direktora AD Luka Bar, a nema visoku stručnu spremu

 Predložen za  člana  Odbora direktora AD Luka Bar, a nema visoku stručnu spremu

Iako je danas na  Skupštini akcionara AD Luka Bar trebao biti izabran novi Odbor direktora, sjednica je prekinuta jer jedan od četri predložena člana- predstavnika državnog kapitala, nema visoku stručnu spremu.

Statutom kompanije  je  definisano da članovi Odbora direktora AD Luka Bar imaju visoku stručnu spremu. Kadrovska komisija Vlade Crne Gore za predstavnike državnog kapitala u Odboru direktora Luke Bar predložila je: Miodraga Draga Lekića, Slađanu Perišić, Milorada Krgovića i Sava Vujoševića.

Jedno od njih četvoro nema uslov koji propisuje Statut Luke Bar.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se u ime državnog kapitala za članove Odbora direktora AD Luka Bar predlaže član koji nema visoku stručnu spremu. Prije dvije godine u Odbor direktora Luke Bar bio je izabran, na kratko, trgovac koji radi na pijaci, član Bošnjačke stranke.

Portalu Bar je potvrđeno da će  redovna sjednica Skupštine akcionara „Luka Bar“ koja je počela danas pa  prekinuta, biti nastavljena 7.juna.

Danas je jednoglasno prihvaćen   godišnji finansijski iskaz  i Izvještaj  o poslovanju  «Luka Bar» AD za 2020.g., sa Izvještajem  revizora, kao i izvještaj o radu Odbora direktora.

Na nastavku sjednice Skupštine akcionara, 7.juna, na dnevnom redu biće  prijedlog odluke o razrješenju  i predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora.

Podsjetimo, na vanrednoj Skupštini akcionara koja je održana 17.marta 2020 godine izabran je Odbor direktora u sastavu: Branko Branković, Zoran Radojičić, dr Zoran Srzentić, Damir Raščić– predstavnici državnog kapitala i Milivoje Knežević – predstavnik manjinskih akcionara.

Istog dana održana je i konstitutivna sjednica Odbora direktora “Luka Bar” AD. Na sjednici je za predsjednika Odbora direktora jednoglasno izabran Branko Branković, a za zamjenika predsjednika dr Zoran Srzentić.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još