Pred odbornicima lokalnog parlamenta danas 29 tačaka

 Pred odbornicima lokalnog parlamenta danas 29 tačaka

Foto: Arhiva

Dvadeset treća sjednica Skupštine opštine Bar biće održana danas sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu sjednice biće 29 tačaka i to:

-Predlog mjera i zaključaka sa ciljem prevazilaženja negativnih efekata izazvanih pandemijom COVID- 19,

-Predlog Odluke o donošenju mjera ekonomske podrške za zakupce opštinskih poslovnih prostora radi ublažavanja posljedica pandemije izavane koronavirusom,

-Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga DOO ”Vodovod i kanalizacija” Bar,

-Predlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao urbanistička parcela UP 654a, u zoni „A”, podzona „A7”, u zahvatu DUP-a “Sutomore-centar” izmjene i dopune,

-kao i niz predloga odluka o stavljanju van snage odluka iz ranijeg perioda, čije je pravno dejstvo prestalo uslijed usvajanja novih zakonskih i drugih rješenja.

Kompletan dnevni red XXIII sjednice SO Bar dostupan je na sajtu Opštine.

Sjednica će biti održana u sali Skupštine opštine Bar, a prenos će biti na talasima Radio Bara.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još