Potreban integrisani pristup u zaštiti i promociji Starog Bara

 Potreban integrisani pristup u zaštiti i promociji Starog Bara

Prvi online konsultativni sastanak na projektu „EMOUNDERGROUNDS“, koji realizuje Turistička organizacija Bar, organizovan je danas sa ciljem upoznavanja zainteresovane javnosti sa predstojećim aktivnostima, ali i dobijanja relevantnih predloga za unapređenje i bolju valorizaciju kulturnih dobara na teritoriji opštine Bar. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture, Opštine Bar, Kulturnog centra, turističkog sektora (hotelijeri, turističke agencije, restorateri, turistički vodiči, vlasnici privatnog smještaja) i NVO udruženja.

Osnovne podatke o projektu, partnerima i raspoloživom budžetu predstavio je direktor TO Bar Emil Kukalj.

Menadžer projekta mr Nikoleta Nikčević je predstavila ciljeve i aktivnosti koje će se realizovati u samom projektu. Ona je ukazala na važnost umrežavanja turističkih poslenika za dalju promociju turizma u opštini Bar sa fokusom na Stari grad Bar koji će biti predmet interesovanja projekta. Kroz prethodno pripremljena pitanja moderator diskusije Darko Pekić je uključio različite zainteresovane strane iz turističkog sektora i prikupljene su značajne informacije koje će TO Bar iskoristiti za pripremu daljih aktivnosti. Učesnici su se složili da je potreban integrisani pristup u zaštiti i promociji Starog Bara, a saglasni su i sa potrebom da se formiraju međunarodna partnerstva kako bi se lokalni turistički poslenici mogli dodatno promovisati na regionalnom i međunarodnom tržištu.

Ovaj projekat se realizuje u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020 (ADRION) kroz mrežu od 10 projektnih partnera i 5 povezanih partnera među kojima su osim TO Bar i Opština Carpi (ITA), Opština Andravida–Kyllini (GRC), Razvojna agencija Porin Rijeka (HRV), Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik (HRV), Regionalni razvojni centar Koper (SVN), Opština Ivančna Gorica, Slovenija (SVN), Opština Kukes (ALB), Javna ustanova Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinje (BIH). Pridruženi partner na ovom projektu je Kulturni Centar Bar koji ima značajnu ulogu tokom implementacije.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja