Potpisan Memorandum o saradnji na polju omladinske politike u Baru

 Potpisan Memorandum o saradnji na polju omladinske politike u Baru

U cilju sprovođenja aktivnosti na polju omladinske politike na lokalnom nivou, Opšina Bar potpisala je Memorandum o saradnji sa subjektima koji se bave pitanjima mladih na nivou barske opštine – Zavodom za zapošljavanje Crne Gore – Područnom jedinicom Bar, MUP – Centrom bezbjednosti Uprave policije Bar, JU Centrom za socijalni rad za Bar i Ulcinj, JZU Domom zdravlja Bar, JP Kulturnim centrom, DOO Sportsko-rekreativnim centrom, Aktivom direktora osnovnih i srednjih škola, Opštinskom organizacijom Crvenog krsta i Biznis Start-up centrom Bar.

Memorandumom je dogovoreno ostvarivanje saradnje na projektima i aktivnostima iz Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021, i to u oblastima zapošljavanja, obrazovanja i informisanja, socijalne zaštite, zdravlja i bezbjednosti, kulture, sporta i učešća mladih u društvenom životu zajednice.

Realizacijom ovih aktivnosti lokalna uprava u Baru i partneri radiće na unapređenju statusa mladih u svim oblastima života, stvarajući time bolje uslove za razvoj njihovih punih potencijala, ostvarenje potreba mladih, uključivanje u sve tokove društva, kao i podršku njihovom sveukupnom razvoju.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još