Postavljene info table o starim maslinama u Džidžarinu

 Postavljene info table o starim maslinama u Džidžarinu

U maslinjaku u Džidžarinu, koji ima preko 10 hiljada stabala maslina, od kojih oko hiljadu starosne dobi preko jednog milenijuma, postavljene su info table. Informativne table postavljene su kod 23 stara stabla, u okviru projekta „Cross Border Ol“, koji realizuje Opština Bar. Posjetioci će na ovaj način ubuduće moći da se informišu o starosti maslina i godini sadnje, geografskim koordinatama, sorti, numeraciji, kao i poziciji na turističkoj mapi.

„Predstavljeni podaci o starim maslinama dobijeni su istraživanjem koje je rađeno u okviru ovog projekta. Dvadeset tri masline mapirane su u GIS sistemu i numerisane, od prve, koja se nalazi na najvišoj koti obuhvaćenoj ovim istraživanjem, u maslinjaku u blizini vidikovca, do one na najnižoj koti, koja se nalazi pored Starog kamenog mosta preko Suvog potoka. Urađena je i procjena starosti mapiranih maslina na osnovu metodologije Arnan et al
„, saopšteno je iz Opštine Bar.

Najstarija mapirana maslina stara je 465 godina, dok najmlađa ima 290 godina, a oba stabla nalaze se u neposrednoj blizini ostataka crkve sv. Urbana.

„Duboko u maslinjaku postoje i masline stare 1000 godina, koje nisu predstavljene na mapi, jer su na nepristupačnom terenu i predaleko od pješačkih staza i puteva. Tokom mnogobrojnih istraživanja u okviru rada na Cross Border Ol projektu utvrđeno je i da u ovom maslinjaku rastu 294 različite sorte biljaka“, ističe se u saopštenju.

Postavljanjem informativnih tabli zaokružena je priča o turističkoj mapi centra Bara i maslinjaka Džidžarin, takođe rađena u sklopu ovog projekta. Na mapi su prikazane kulturno-istorijske atrakcije na dvije lokacije u Baru: poznate atrakcije u gradskom jezgru, i manje poznate, koje se nalaze na putu maslina: mostovi, ostaci crkve sv. Urbana, ostaci štavionice kože, Stari mlin, vidikovac…

„Na ovaj način široj javnosti i posjetiocima Bara predstavljen je i turistički promovisan ovaj predio nevjerovatne ljepote u neposrednoj blizini Starog grada. Turistička mapa dostupna je na svim kulturnim i turističkim lokacijama u Baru, a posjetilac će, prolazeći putem kojim ga mapa vodi – pješačkim stazama i putevima, moći da vidi sve navedene atrakcije, kao i masline označene tablama“, navode iz Opštine Bar.

Projekat “CROSS BORDER OL”, čiji je cilj mapiranje maslina i njihova turistička valorizacija, finansira se iz programa Interreg CBC Italija – Albanija – Crna Gora, a u njemu učestvuje 6 partnera – Poljoprivredni fakultet u Tirani, CIHEAM Bari, Park maslina Venafro, URI iz Tirane, Opština Bar i NVO Valdanos.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još