Pod kojim uslovima policajci u Baru kupuju stanove?

 Pod kojim uslovima policajci u Baru kupuju stanove?

Mladen Šuškavčević, Foto: Privatna arhiva

Oko 200 zaposenih u  CB Bar, ANB-u, graničnoj policiji, PJ za građanska stanja i lične isprave, Sektoru za vanredne situacije u Baru nema rješeno stambeno pitanje. U  Sindikatu bezbjedonosnih institucija Crne Gore,  Portal Bar saznaje da će oko stotinu njih,  ostvariti  pravo na mogućnost kupovine stana po povoljnijim uslovima od tržišnih, u  devetospratnoj  zgradi čija izgradnja treba da počne početkom aprila.  Stambeno –poslovni objekat bruto građevinske površine 15.152 m2, biće na placu 4.329 m2  Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore, koji se nalazi preko puta  Srednje stručne škole.

Investitor,  Sindikat bezbjedonosnih institucija Crne Gore komunalno opremanje zemljišta,  Opštini Bar će izmiriti kroz vid kompenzacije ( ustupanjem placa od 1.155 m2 i finalno završenog poslovnog prostora neto površine 650 m2 u ukupnom iznosu  od  1.575.000 eura).

 Cijena kvadrata je oko 750 eura – za stan od 70 m2, za kupovinu na kredit sa rokom otplate na 20 godina,  po fiknoj kamati od 4 %,  bez učešća – mjesčna rata iznosi oko 320 eura.

Prosvjetni i zdravstveni radnici 2004.godine Odlukom loklanog parlamenta   dobili su  zemljište za zgradu od 100 stanova,  a komunalije su, takođe, “kompenzovane” tako što se   Opština uknjižila kao vlasnik   poslovnih  prostora u zgradi  A6. Međutim, Odlukom Ustavnog  suda Crne Gore od  29.januara 2019.godine,  loklane uprave ne mogu  osloboditi  investitora od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.  Iz Opštine Bar  su  na zahtjev Sindikata za oslobađanje komunalija odgovorili „ nema  zakonskih mogućnosti za oslobađanje od plaćanja naknade“.

Predsednik Sindikata bezbjedonosnih institucija Mladen Šuškavčević za Portal Bar kaže da je u Baru prvi  projekat  gradnje  za rješavanje stambenog pitanja njihovih zaposlenih  gdje moraju u potpunosti izmiriti komunalije što  će u konačnom značajno povećati cijenu kvadrata stana.  On očekuje  da Vlada odobri novčanu  podršku  kao što je to ranije  omogućeno i drugim sindikatima.

Portal Bar – Na  lokalciji budućeg stambeno-poslovnog objekta sa 198 stanova, nalaze se barake u kojima žive uglavnom nekadašnji službenici MUP-a. Jeste li postigli dogovor sa njima s obzirom da su oni vlasnici određenih kvadrata u tim barakama?

Iskreno se radujemo što smo nakon tri godine intezivnih aktivnosti došli do finalizacije ovog, za naše zaposlene u opštini Bar, veoma značajnog projekta stambene gradnje. Ako se uzmu sve okolnosti koje su nas pratile za vrijeme priprema da ovaj stambenin projekat zaživi, moramo biti zadovoljni sa do sada učinjenim. Naravno da neke okolnosti nisu onakve kakve bi mi željeli i zbog toga ne možemo biti zadovoljni u smislu obezbjeđenja povoljnije cijene m2 stambenog prostora za naše zaposlene. Naša nastojanja su bila da obezbijedimo što povoljniju cijenu m2 stambenog prostora i više stambenih jedinica za raspodjelu. Međutim, problemi sa kojima smo se susreli su bili veliki, a kao prvi je bio model dogovora sa stanarima baraka koje se nalaze na predmetnom zemljištu. Napominjemo da u tim barakama u većini žive naše kolege sa porodicama a koji su u međuvremenu pošli u penziju. Bez obzira na okolnosti koje su predstavljale problem u našim pregovorima, uspjeli smo da postignemo zajednički dogovor i da na odgovarajući način riješimo njihova stambena pitanja u planiranom stambenom objektu. Njima će biti opredijeljeno 17 stambenih jedinica po posebnim uslovima jer svi oni posjeduju određenu dokumentaciju kojom potvrđuju vlasništvo stanova određenih kvadratura u ovim barakama.

Portal Bar – Kupovina stana pod povoljnijim uslovima od tržišnih je poželjna za sve koji nemaju rješeno stambeno pitanje.  Međutim,  među službenicima  MUP-a ima i nezadovoljstva  jer smatraju da je Opština Bar – ranije imala majčinski odnos, a danas, pak, maćehinski prema njima. Da li ste Vi, kao predsednik Sindikata bezbjedonosnih institucija CG, zadovoljni  Odlukom lokalnog parlamenta kojom praktično  komunalije  rješavate “komenzacijom” sa Opštinom?

Obzirom da je Ustavni sud Crne Gore  29.januara 2019.godine donio odluku da se ukida odredba člana 66. Stav 3. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, a koja direktno utiče na mogućnost da opština može osloboditi nekog investitora od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, prinuđeni smo da sa Opštinom Bar sporazumno uredimo iznos i način plaćanja komunalija za pomenuto građevinsko zemljište, a što je već naznačeno u odluci koju je donijela Skupština opštine Bar.

Naravno da nismo zadovoljni sa nastalim okolnostima jer je ovo prvi naš projekat gdje moramo u potpunosti izmiriti komunalne obaveze kako bi na ovaj način realizovati projekat stambene gradnje. Ovakav način stambene gradnje će u konačnom značajno povećati cijenu m2 stambenog prostora za naše zaposlene. Jedina realna mogućnost da djelujemo na umanjenje konačne cijene koja u ovom momentu prelazi iznos od 750 e/m2 jeste da nam se od strane Vlade odobri novčana podrška za projekte stambene gradnje kao što je to omogućeno i drugim sindikatima koji se na ovakav i sličan način bave rješavanjem stambenih pitanja.  

Da bi cijena m2 stambenog prostora bila povoljnija odlučili smo se da jedan dio stambenih jedinica ustupimo budućem Izvođaču radova, dok bi dio poslovnog prostora  ustupili Opštini Bar na ime dijela komunalija.

Portal Bar – Kada planirate  početak izgradnje ovog stambeno-poslovnog objekta?

Zbog zakonske procedure do sada nismo bili u prilici da krenemo u realizaciju ovog projekta, ali se nadamo da ćemo nakon potpisivanja Sporazuma o regulisanju plaćanja komunalnog opremanja građevinskog zemljišta sa Opštinom Bar i pribavljanja neophodne dokumentacije, odmah  krenuti u realizaciju istog. Planiramo da će to biti moguće krajem marta, ili početkom aprila ove godine.

Portal Bar – Koja je struktura stanova?

Struktura stanova je planirana u odnosu na potrebe zaposlenih i UT uslova koji diktiraju istu. Planirana je izgradnja oko 40% dvosobnih stanova ( kvadratura od 65-70 m2)  i oko 60% jednosobnih stanova (kvadratura od 43-48 m2). Planiran je i jedan broj garsonjera, a što će zavisiti od Glavnog projekta koji je već u izradi.

Portal Bar – Na konačnu cijenu nekretnine koja se kupuje na kredit, kamata je veoma značajan  parametar. Da li ste u pregovorima sa bankama o visini kamate za kupovinu stanova u Baru, i može li Sindikat izdejstvovati kamatu povoljniju od tržišne?

U dosadašnjim stambenim projektima smo uspjeli da obezbijedimo povoljniju kamatnu stopu nego što je ona za tržište. Za već završene projekte stambene gradnje smo uspjeli da ostvarimo značajne povoljnosti kod poslovnih banaka, a ono što je bilo bitno jeste da smo omogućili izbor fiksne kamatne stope (od 4,00-4,10%) i varijabilne (od 3,50-3,80%) uz određene dodatne mogućnosti refinansiranja postojećih kredita i zdravstvenog osiguranja. Nadamo se da ćemo u ovom projektu ostvariti povoljnije uslove od prethodnih, a što će zavisiti od tržišnih uslova.

Portal Bar – Koliko službenika MUP-a ima u Baru i da li će  ovim projektom većina rješiti stambeno pitanje?

Kada je u pitanju broj zaposlenih i broj stanova koji će se naći u raspodjeli, stvorit ćemo mogućnost da skoro 50% trenutno zaposlenih ostvari pravo na mogućnost kupovine stana po povoljnijim uslovima nego što su tržišni.

Portal Bar – Kakva su iskustva, uslovi,  za rješvanje egzistencijalnog pitanja službenika MUP-a, za  kupovinu stanova po povoljnijim uslovima od tržišnih,  u drugim crnogorskim gradovima?

Vođeni dobrom politikom rješavanja stambenih potreba u predhodnom periodu, Sindikat je značajnom broju zaposlenih na poseban način riješio stambeno pitanje. Izgradnjom stambenih objekata u predhodnom periodu našim članovima smo omogućili kupovinu stana po znatno povoljnim uslovima od tržišnih.

 U 2019. godini realizovana su dva projekta stambene izgradnje i to u Budvi gdje je raspodijeljeno 102 stana i u Podgorici gdje je izvršena raspodjela 288 stanova.

U 2020. godini realizovana su takođe dva projekta stambene izgradnje i to u Nikšiću gdje je izvršena raspodjela 105 stanova i na Žabljaku gdje je podijeljeno 12 stambenih jedinica.

Uslovi su bili različiti u zavisnosti od opština i volje opštinskih organa da nam u tom dijelu pomognu, tako da je i cijena m2 zavisila od pomenutih parametara.

Stoga će nam u budućim našim projektima stambene gradnje otežavajuća okolnost biti plaćanje komunalija za građevinsko zemljište na kojem budemo planirali gradnju.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja