Počinje program podrške turističkoj privredi

 Počinje program podrške turističkoj privredi

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović najavio je da Vlada Crne Gore kreće u realizaciju programa podrške turističkoj privredi. Riječ je o programu Subvencija kamate na reprogram postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka“.

Tim programom je, kako je rekao, omogućeno zainteresovanim fizičkim licima, privrednim društvima i preduzetnicima registrovanim za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti da ostvare pravo na subvenciju kamate tokom grejs perioda, datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za oblast turizma i ugostiteljstva.

Ministarstvo je, pojašnjava, formiralo komisiju za sprovođenje aktivnosti u vezi Javnog poziva koja je izvršila analizu gotovo 200 pristiglih zahtjeva.

Od pomenutog broja, isplata ukupnog iznosa kamate tokom grejs perioda je odobrena za nešto više od 100 korisnika, dok je za oko 20 odobrena isplata dijela obračunate kamate.To znači da će subvencije biti obezbijeđene za više od 120 preduzeća, preduzetnika i fizičkih lica.

„Realizacijom ove mjere, u ukupnom iznosu od sedam miliona eura, će se bitno uticati na povećanje likvidnosti turističke privrede, te se značajno olakšati priprema predstojeće turističke sezone“, istakao je Milatović.

Važno je, kaže, napomenuti i da korisnici kojima je na ovaj način odobrena isplata subvencija imaju ukupno skoro 3.500 zaposlenih, pa će uticaj ovakve vrste podrške biti višestruk.

„Podsjećamo da se u narednom periodu očekuje isplata subvencija turoperatorima, što je zamišljeno kao marketing podrška u cilju bolje promocije turističkih aranžmana, u ukupnom iznosu od 150.000 eura. Početak realizacije turističkih vaučera, u iznosu od 5.5 miliona eura, za zdravstvene i prosvjetne radnike, se takođe očekuje u najskorijem roku. Istovremeno, smanjenje naknade za korišćenje morskog dobra u iznosu od 50% predstavlja veliko olakšanje za pružaoce usluga u turizmu i ugostiteljstvu u ovoj zoni“, navode iz MEK-a.

Takođe u okviru paketa podrške privredi za prvi kvartal, sektoru turizma i ugostiteljstva je dodijeljena podrška kroz subvencionisanje 100% minimalne bruto zarade, u poredjenju sa dotadašnjih 70%, omogućeno je odlaganje i reprogram plaćanja poreza i doprinosa na dohodak koji je nastao u drugoj polovini 2020. godine, snažna podrška za novo zapošljavanje, jednokratna podrška za uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalizaciju, povećanje limita ostvarenog prometa sa 18.000 EUR na 30.000 eura kao uslova za obaveznu PDV registraciju, smanjenje cijene zakupa prostora u državnom vlasništvu i odlaganje obaveze po istom osnovu, kao i skraćenje roka povraćaja PDV-a.

„Putem realizacije ovih mjera, Vlada Crne Gore će, u vremenu kad je usljed negativnog uticaja pandemije covid-19 podrška najpotrebnija, crnogorskoj turističkoj privredi obezbijediti još jedan oblik pomoći i značajna sredstva, čime se potvrđuje strateško opredjeljenje Vlade Crne Gore i njena posvećenost konsolidaciji i napretku cjelokupne privrede, sa posebnim osvrtom na sektor turizma koji je u prethodnom periodu bio na posebnom udaru“, navode iz MEK-a.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još